พระจันทร์ในคืนของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง เมื่อเวลา 17.48 น. ปรากฎให้เห็นเต็มดวงบริเวณเหนือพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้เป็นตำแหน่งที่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 68 ปี ที่ระยะห่าง 356,511 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่กว่า 14% และสว่างกว่า 30% ของปกติ สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำทางทิศตะวันออก


ภาพชุด "ซุปเปอร์ฟูลมูน"วันลอยกระทง เหนือพระบรมมหาราชวัง

ภาพชุด "ซุปเปอร์ฟูลมูน"วันลอยกระทง เหนือพระบรมมหาราชวัง

ภาพชุด "ซุปเปอร์ฟูลมูน"วันลอยกระทง เหนือพระบรมมหาราชวัง

ภาพชุด "ซุปเปอร์ฟูลมูน"วันลอยกระทง เหนือพระบรมมหาราชวัง

ภาพชุด "ซุปเปอร์ฟูลมูน"วันลอยกระทง เหนือพระบรมมหาราชวัง

ภาพชุด "ซุปเปอร์ฟูลมูน"วันลอยกระทง เหนือพระบรมมหาราชวัง

ภาพชุด "ซุปเปอร์ฟูลมูน"วันลอยกระทง เหนือพระบรมมหาราชวัง

ภาพชุด "ซุปเปอร์ฟูลมูน"วันลอยกระทง เหนือพระบรมมหาราชวัง