ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลขาสปส.ย้ำผู้พิการใช้สิทธิรพ.รัฐได้ทุกแห่ง

558 7

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยผู้พิการใช้สิทธิเข้า โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง แนะผู้พิการสามารถขอเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคม

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสุรเดช วลีอิทธิกุล บอกว่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 58/2559 โดยคำสั่งลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่15 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้พิการที่ไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล พบปัญหาความไม่สะดวกในการเข้ารับการรักษาล่าสุดสำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่าให้เพิ่มสิทธิผู้พิการสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง ส่วนเรื่องของ อวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์ สำนักงานประกันสังคมได้ใช้บัญชีเดียวกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยปรับเพิ่มเป็น 95 รายการ ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้พิการไม่ต้องสำรองจ่าย และจะเร่งพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์คนพิการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้

นายสุรเดช บอกอีกว่า ปัญหาการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้พิการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ผู้พิการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend