ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ถือหุ้นรายย่อย NBC ห่วงเลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกระทบต่อนักลงทุนในตลาดหุ้น

1.57K 35
ผู้ถือหุ้นรายย่อย NBC ห่วงเลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นกระทบต่อนักลงทุนในตลาดหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยลำดับต้นของบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน หรือ NBC นายสมชาย ปัดภัย บอกว่า ตนได้เดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น NBC แต่ก็พบว่าไม่สามารถเปิดประชุมได้ เพราะจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุม จึงทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน โดยสาเหตุนั้นมาจากการที่บริษัท NMG ซึ่งเป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ NBC เพิ่งประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2559 ในวันเดียวกัน โดยมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 8 ราย แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น NMG ได้ทำการโหวตแต่งตั้งกรรมการได้ด้วยความเรียบร้อยตามมติที่ประชุม หลังจากนั้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนการขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทราบว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายของ NMG ได้ไปยื่นคัดค้านไว้ จึงทำให้กระทบมาถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้น NBC ไม่สามารถเปิดประชุมได้ และเลื่อนออกไป หลังองค์ประชุมไม่ครบตามระเบียบบังคับ

โดยในส่วนของผลกระทบของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ NBC ยอมรับว่ามีผลกระทบในกรณีที่ NBC ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการได้ตามกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2559 ส่งผลทำให้การดำเนินงานของบริษัทชะงัก และอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดได้ โดยคาดว่าผลกระทบจะตกอยู่กับกลุ่มนักลงทุนเก็งกำไร หรือผู้ถือหุ้นระยะสั้น เพราะเมื่อการประชุมวิสามัญไม่สามารถเริ่มต้นได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ ตลท.กำหนด จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในกระดาน และความเสี่ยงถูก ตลท.สั่งพักการซื้อขายในระยะสั้นได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลงทุนส่วนตัวนั้น นายสมชาย บอกต่อว่า ตนได้ลงทุนระยะยาวในหุ้น NBC จึงไม่ได้รับผลกระทบมาก เพราะเชื่อมั่นในพื้นฐานบริษัท และคิดว่าในระยะยาวผู้บริหารและกรรมการชุดใหม่ที่แต่งตั้งขึ้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และไม่กระทบต่อนักลงทุนระยะยาว

ในขณะที่บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) หรือ NBC ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้ทำการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวนจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30น. ปรากฏว่า เมื่อลวงเลยเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาประชุมจำนวน 86 ราย นับเป็นร้อยละ 4.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ออกไป และจะมีการนัดประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง พร้อมแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend