ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โหวต 8 บอร์ดใหม่ NMG

8.54K 89

ผู้ถือหุ้น บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป หรือ NMG มีมติเลือกกรรมการใหม่จำนวน 8 คน แทนกรรมการเดิมที่พ้นตำแหน่ง ส่วนในช่วงบ่ายจะมีการประชุมแต่งตั้งกรรมการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ NBC จำนวน 6 คน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2559 ของบมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป หรือ NMG ในช่วงเช้าวันนี้ มีวาระสำคัญคือการคัดเลือกกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน กรรมการที่ถูกสั่งแขวนทั้ง 8 ราย หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือก.ล.ต. สั่งปลดคณะกรรมการบริหารกลุ่มเนชั่นจำนวน 8 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้บุคคลทั้ง 8 รายไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ถูกดำเนินคดี ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะก่อให้เกิดช่องว่างทางการบริหาร

ล่าสุดผู้ถือหุ้น NMG ได้โหวตเลือกคณะกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 8 คน จากที่ได้รับการเสนอชื่อรวม 12 คน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย 1.นายศุภพงศ์ สขุสภา 2. นางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ 3.นายเทพชัย แซ่หย่อง 4.นายวิฑรู พึงประเสริฐ 5.นายสิริชาย ชนานํา 6.นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ 7.นายสุพจน์ เพียรศิริ และ8.นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. แจ้งบุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1.นายปกรณ์ บริมาสพร 2. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ 3. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ4. นางสาวเขมกร วชิรวราการ 5. นายพนา จันทรวิโรจน์ 6. นางสาวดวงกมล โชตะนา 7. นายเสริมสิน สมะลาภา 8. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

ก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้สั่งพักการซื้อขายหุ้น หรือ SP หุ้นเครือเนชั่นทั้ง 3 บริษัท คือ NMG NBC และ NINE ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม จนมีการแจ้งความคืบหน้าการจัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ทำให้หุ้นในเครือเนชั่นกลับมาซื้อขายอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยราคาหุ้น NMG ล่าสุด อยู่ที่ 1.18 บาทต่อหุ้น

ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ NBC ซึ่งมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยผู้ถุกเสนอชื่อ ประกอบด้วย 1.นายสุภวัฒน์ สงวนงาม 2.นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล 3.นางนงค์นาถ ห่านวิไล 4.นายสุพจน์ เพียรศิริ 5.นายสิริชาย ชนานำ และ6.นางสาวทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ขณะที่ราคาหุ้น NBC ล่าสุดอยู่ที่ 1.78 บาทต่อหุ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend