ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

ตามรอยพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

3.74K 121

70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชกรณียกิจ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาข้าวไทย จนได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย" ติดตามจากรายงานคุณสรารัตน์ รัตนสุวรรณ

"ข้าพเจ้ามีโอกาสและทดลองทำนามาบ้างและทราบดีว่า การทำนานั้นมีความยากลำบากเป็นอุปสรรคอยู่มิใช่น้อย จำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและต้องใช้วิชาการต่างๆด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทำนา แล้วควรจะปลูกพืชอื่นๆบ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย เพื่อให้คนไทยมีข้าวกินอย่างเพียงพอ ยั่งยืน เป็น "อู่ข้าวอู่น้ำของโลก" ตลอดไป

ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะถึง 80 ล้านคน ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร คนไทยไม่ยอมขายหน้า เมืองไทยต้องมีข้าว

ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวปทุมธานี เป็นสถานีทดลองข้าวแห่งเเรกของประเทศไทย ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ที่นี่ยังคงมุ่งมั่นวิจัย และปรับปรุงข้าว เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวใหม่ๆ โดยได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติ

ขั้นตอนการผสมพันธุ์ข้าว และปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี คือหัวใจหลักของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี... พันธุ์ข้าวที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากที่นี่ จะถูกส่งไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ เพื่อกระจายลงสู่ชาวนาทั่วประเทศ

'อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ' ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี บอกว่า รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ทางศูนย์มีโอกาสถวายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อปลูกในแปลงนาทดลอง วังสวนจิตรลดาหลายครั้ง ข้าวเหล่านั้นถูกนำไปหว่านในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และสนับสนุนให้ก่อตั้งธนาคารข้าว เพื่อเกษตรกรยากจนทั่วประเทศ

พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย" นอกจากนี้สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ได้น้อมเกล้าถวายเหรียญทอง International Rice Award เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend