ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ต้นไม้ ของพระเจ้าอยู่หัว

586 0

21 ตุลาคม เป็น วันรักต้นไม้แห่งชาติ จึงจะพาผู้ชมไปดู "ต้นไม้ของพระเจ้าอยู่หัว" ที่ทรงปลูกบริเวณสวนพฤกษศาสตร์รุกขชาติสกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 58 ปีก่อน ที่เติบโตขึ้นอย่างเต็มที่

วันนี้ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เดิมเคยมีชื่อว่า"วนอุทยานวังนกแอ่น" เป็น สวนป่าที่ราบเชิงเทือกเขาเพชรบูรณ์ มี "ลำน้ำเข็ก"ไหลผ่าน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 814 ไร่ และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นวนอุทยานตั้งแต่ปี 24972498 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน พจน์ ชินปัญชนะ บอกว่า สวนพฤกษศาสตร์รุกขชาติสกุโณทยาน เป็น พื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ สิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นไม้ไว้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2501 หลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกแล้ว จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสวนอุทยานวังนกแอ่น แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่เป็น"สกุโณทยาน"แทนคำว่า"วังนกแอ่น"ซึ่งเคยใช้อยู่เดิม เพราะที่นี่มีนกนานาพันธุ์ให้ทอดพระเนตรเป็นจำนวนมาก

ใน"สวนพฤกษศาสตร์รุกขชาติสกุโณทยาน" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นประดู่ 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ สิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นพยอม1 ต้น ไว้ที่ริมแม่น้ำเข็ก ขณะนี้ได้เจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ทางเจ้าหน้าที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 58 ปี ผ่านไป ทั้งต้นประดู่ และต้นพะยอม มีความเจริญงอกงาม และทุกคนจะพยายามรักษาต้นไม้ของพ่อและแม่ไว้ให้ดีที่สุด

พลับพลาที่ประทับ และศาลาวนาศัย ที่กรมป่าไม้ได้จัดสร้างถวาย เพื่อให้ประทับชมความสวยงามของน้ำตก วันนี้ ยังสมบูรณ์ และยังปัจจุบันก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด

วันนี้ 21 ตุลาคม เป็น วันรักต้นไม้แห่งชาติ ที่ขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend