ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้นำม้งภูมิใจชาวไทยภูเขามีวันนี้ได้เพราะพ่อหลวง

3.50K 513
ผู้นำม้งภูมิใจชาวไทยภูเขามีวันนี้ได้เพราะพ่อหลวง

เชียงใหม่-นายกสมาคมม้งแห่งประเทศไทย เล่าทั้งน้ำตาไม่สามารถที่จะให้พระองค์ท่านมีชีวิตอยู่กับพวกเราได้นานเท่านานได้ เผยเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บนดอยอินทนนท์ ทรงรับสั่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจนมีที่อยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ -แก้ไขปัญหาปลูกฝิ่นด้วยการปลูกพืชทดแทนมากกว่าการปราบปราบเพียงอย่างเดียว ระบุหากไม่มีพระองค์ท่านชาวไทยภูเขาบนดอยคงลำบากกว่านี้ นับจากนี้ขอน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายเกิด พนากำเนิด นายกสมาคมม้งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ท่านได้เปลี่ยนชีวิตให้ราษฎร์ในถิ่นทุรกันดารได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการนำโครงการหลวงเข้ามาจัดตั้งที่ดอยอินทนนท์ เพื่อเปลี่ยนอาชีพให้ราษฎร์ปลูกพืชทดแทนฝิ่น ต่อมาเมื่อปี 2535 เมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาที่ดอยอินทนนท์ สมัยนั้นตนเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงได้คิดกันว่า เพราะมีพระองค์ท่านทำให้ทุกครัวเรือนมีงานทำ มีรายได้ และมีการศึกษา แต่ไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ได้อย่างไร

"ชาวบ้านได้ตกลงกันว่าจะรวบรวมเงินกัน เพื่อซื้อวัวนมถวาย เพื่อจะได้ขยายไปให้่กับประชาชนในพื้นที่อื่นๆ จำได้ว่ารวมเงินได้กว่า 10,000 บาท และเมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมา ท่านได้รับด้วยพระองค์เอง และตรัสกับพสกนิกรที่มารับเสด็จว่า มีความเป็นอยู่กันอย่างไรประชาชนต้องการอะไร ชาวบ้านจึงบอกถึงปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย

พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน เนื่องจากพวกเราอยู่ในพื้นที่อุทยานอย่างผิดกฎหมาย มีปัญหาหลายเรื่อง พระองค์ทอดพระเนตรหนังสือจึงได้เรียกข้าราชการกระทรวงเกษตรเข้ามาและรับสั่งว่าถึงแม้ว่าบริเวณนี้ถึงแม้อยู่ในเขตอุทยานฯก็ตามแต่คนอยู่มาก่อน จึงเรียกมาคุยกัน " นายเกิด กล่าว

จากที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์หลายครั้ง พระองค์จะเน้นในเรื่องการอยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างขยัน ต้องพึ่งพาตนเอง ต้องเลี้ยงตัวเองได้ พระองค์ก็เรียกมาสนทนากว่า 1 ชม. อย่างละเอียดว่า การที่จะให้ประชาชนอยู่ได้ต้องให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เราอยู่ก็ต้องอยู่อย่างมั่นคงร่มเย็น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สมัยที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาดอยอินทนนท์เต็มไปด้วยภูเขาหัวโล้น เป็นภูเขาป่าหญ้าคา พระองค์ท่านรับสั่งว่าการอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างยั่งยืน และอยู่อย่างมีสิ่งแวดล้อมล้อมรอบที่ดี นั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้เน้นย้ำ สำหรับพวกเราแล้วถ้าไม่มีพระองค์ท่าน โดยเฉพาะชนเผ่ากลุ่มน้อยที่อยู่บนดอย ก็คงจะลำบากกว่านี้ เพราะว่าเมื่อพระองค์ท่านมาเห็นสภาพพวกเราแล้ว ก็ไม่ได้เน้นที่จะปราบปรามเพียงอย่างเดียว พระองค์ท่านเน้นต้องปลูกพืชทดแทน ต้องมีอาชีพมาทดแทนฝิ่นก็จะเลิกไปเอง วิธีคิดของพระองค์มองการณ์ไกลและสุดท้ายก็สามารถเลิกฝิ่นได้อย่างเด็ดขาด

หากย้อนไปเมื่อปี 2528 ผู้เฒ่าผู้แก่บนดอยอินทนนท์ไม่มีใครปลูกฝิ่นอีก ป่าในบริเวณนี้ก็เพิ่มมากขึ้น แต่เสียดายว่าในระยะหลังนี้ พระองค์ท่านทรงพระประชวรไม่สามารถเสด็จมาได้ หากพระองค์มาได้ คงดีใจมาก และทุกวันนี้ชาวไทยภูเขามีที่ทำกิน เพราะน้ำพระทัยจากพระองค์ท่านที่เมตตา จากการที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์หลายครั้งประองค์จะเน้นในเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างมั่นคง อยู่อย่างยั่งยืน เราอยู่มาเกินกกว่า 100 ปี แต่พอประกาศพื้นที่อุทยานทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างผิดกฎหมาย พระองค์ได้ดำริว่าการที่จะให้คนอยู่ได้ต้องให้คนอยู่ดีกินดีอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน พระองค์จะถือแผนที่ตลอด จะทราบพื้นที่ที่จะเสด็จเป็นอย่างดี ที่ไหนมีน้ำที่ไหนมีที่ทำกินสามารถนำน้ำไปใช้ที่ไหนได้บ้าน

พวกเราชาวเขามีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือ เจตนาของพระองค์ ชาวเขาปลูกฝิ่นพื้นที่ไหนมีการปลูกฝิ่นพระองค์จะเสด็จไป เพื่อวางแผนนำพืชทดแทนไปให้ เป็นเจตนาของในหลวงที่มองการณ์ไกลที่ไม่ให้ประชาชนอยู่อย่างยากจน คือ หากจะเลิกปลูกฝิ่นจะต้องมีของมาปลูกทดแทนเพื่อให้ประชาชนอยู่ได้ พระองค์เข้าใจประชาชนอย่างมาก ที่ว่าประชาชนเป็นคนของแผ่นดิน จะให้อยู่ได้ต้องมีผู้รู้เข้ามาสอน ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนอยู่อย่างตามมีตามเกิด พระองค์มีโครงการหลวงเข้าไปเสริม เพื่อให้การศึกษาการรับรู้ทำให้เป็นระเบียบทำให้ของมีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ดำริไว้

พูดถึงสิ่งที่พระองค์ทำให้ให้ชาวเขามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย พระองค์ได้จากพวกเราไป ทำให้พวกเรารู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เราจะตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านได้อย่างไร ถือเป็นการสูญเสียของพวกเราประชาชนชาวไทยภูเขาทุกๆ เผ่า พี่น้องม้งรู้สึกว่าที่ผ่านไม่มีพระองค์จะมีวันนี้หรือเปล่า จึงรู้สึกสูญเสียและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกตกใจและไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป คือมีแต่เสียใจที่ว่าไม่สามารถที่จะให้พระองค์มีชีวิตอยู่กับพวกเราได้นานเท่านานได้

จากการที่ได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์มีความทรงจำที่ดีมาก ประทับใจมาก ปีหนึ่งได้ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ อ.ศรีราชา พระองค์เสด็จมาจากภูพานราชนิเวศน์ ขณะนั้นประมาณ สี่ทุ่มกว่าแล้ว และได้มีโอกาสเข้าเฝ้า เมื่อพระองค์พระราชดำเนินมาเห็นหน้าผม พระองค์จำได้เลย ทรงทักว่า มาแล้วเหรอ บนดอยหนาวมั๊ย ชีวิตความเป็นเป็นยังไงบ้าง ตอนนั้นคิดว่าเราเองตัวเล็กๆ พระองค์จะจำไม่ได้ แต่พระองค์ทรงทักทายทันที แสดงว่าพระองค์มีความจำดี

"สิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดมาก เราชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ถ้าไม่มีโครงการของพระองค์ และพระองค์ไม่ได้เน้นอยู่อย่างยั่งยืนและมั่นคงคงจะลำบาก สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม อย่างบางคนบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ประทับใจ จึงบอกว่าคงเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า ถ้าเราเข้าใจจริงๆ แล้วตามดำริของในหลวงอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างมั่นใจพระองค์ไม่ได้สร้างให้เรารวย แต่ให้รวยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ใช่รวยแบบขี้โกงมา" นายเกิด กล่าว


เรื่องโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ /สแตนลี่ย์ เบนเน็ตต์ | ภาพโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ / สแตนลี่ย์ เบนเน็ตต์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend