ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

มข.จัดศิลปกรรมอาลัย ถวายไท้ ณ แดนสรวง

4.25K 0
มข.จัดศิลปกรรมอาลัย ถวายไท้ ณ แดนสรวง

(19 ต.ค.59) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ นักศึกษา อาจารย์ วาดภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามฝาผนังของอาคาร พร้อมประกอบพิธี"ศิลปกรรมอาลัย ถวายไท้ ณ แดนสรวง" ให้พสกนิกรชมภาพจิตรกรรม

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 19 ต.ค. 59 รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปวงพสกนิกร ได้มาพร้อมกัน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมใจในงาน "ศิลปกรรมอาลัย ถวายไท้ ณ แดนสรวง" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สีม่วง ขับเสภา "พระเสด็จ ณ แดนสรวง" และขับกลอนลำถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการลำโศกทำนองขอนแก่น มีวงสินไซมหาดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ จากนั้นผู้ร่วมงานชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า นับเนื่องแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ยังดำรงพระชนมชีพนั้น เป็นที่ประจักษษ์แจ้งจนใจโดยถ้วนทั่ว ว่าทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระสติปัญญา พระราชทานกำลังใจและพระราชทรัพย์ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม สมเด็จพระปฐมบรมราชปณิธานพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อ 70 ปี ก่อนโดยแท้และโดยธรรม

ในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น มีมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย นับแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อพุทธศักราช 2510 ตราบถึงปีสุดท้ายแห่งรัชสมัย การเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ยังความวิปโยคแก่พสกนิกรโดยถ้วนหน้า พ้นที่จะพรรณนา แต่อาจจะกราบบังคมทูลประมวลความรู้สึกผ่านกวีวัจนโวหารโบราณได้ว่า "ถนัดดังไม้ร้อยอ้อม ท่านท้าว ทับทรวง"

นักศึกษาและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ได้พร้อมใจกันวาดพระบรมฉายาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ลงบนฝาผนังภายในอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม แด่พระมหากษัติย์ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

งานวันนี้เป็นเหมือนกับการหลอมให้ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้เห็นว่าลูกของพระองค์มีความหลากหลาย แต่ด้วยสำนึกในวันนี้ มีการนำเอาทัศนศิลป์มาโชว์ เอากุริยางคศิลป์มาโชว์ ทุกอย่างที่ปรากฏในคณะศิลปกรรมศาสตร์มาโชว์ ที่หมายถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระลึกถึงพระองค์ และจะสานต่ออุดมการณ์ของพระองค์ท่าน


เรื่องโดย พรพรรณ เพ็ชรแสน | ภาพโดย พรพรรณ เพ็ชรแสน
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend