ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักนายกฯ ถอดยศ"เสธ.แอ๊ป"- ริบคืนเครื่องราชย์ฯ หลังถูกจำคุกคดีรื้อบาร์เบียร์

35.42K 1.28K
ประกาศสำนักนายกฯถอดยศเสธ.แอ๊ป- ริบคืนเครื่องราชย์ฯหลังถูกจำคุกคดีรื้อบาร์เบียร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (19 ต.ค) ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันตรี ธัญเทพ ธรรมธร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจําคุก เนื่องจากมีความผิดต่อเสรีภาพ บุกรุก ทําให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6ข้อ 7( 2) และ ( 4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2559 ศาลฎีกา ได้มีคำพิพากษาในคดี รื้อบาร์เบียร์ย่านสุขุมวิท เหตุเกิดช่วงตีสี่ของวันที่ 26 มกราคม 2546 มีกลุ่มชายฉกรรจ์ราว 400 คนบุกไปบริเวณบาร์เบียร์แออัดปากซอยสุขุมวิท 10 นำรถแบ็กโฮไถพังจนราบเป็นหน้ากลอง โดยมีนายทุนว่าจ้างเพื่อจะใช้พื้นที่ทำประโยชน์ กระทั่งมีการจับกุมผู้ต้องหากว่าร้อยคนและส่งอัยการยื่นฟ้องเป็นจำเลย ซึ่งหนึ่งในนั้นมี พ.ต.ธัญเทพ ธรรมธร หรือ เสธ.แอ๊ป ฯ รวมอยู่ด้วยและศาลฎีกาได้จำคุก พ.ต.ธัญเทพ เป็นเวลา 2 ปี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend