ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

คณะองคมนตรี เลือก "ธานินทร์ กรัยวิเชียร" ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี

56.05K 2.28K
คณะองคมนตรี เลือก ธานินทร์ กรัยวิเชียร ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม เปิดเผยว่า นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี จะทำหน้าที่เป็น ประธานองคมนตรี (ชั่วคราว) หลังจากที่พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ต้องทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตามมาตรา 24 เมื่อประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จะต้องไม่ปฎิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี โดยตามมาตรา 25 ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีมาเป็นประธาน

โดยคณะได้เลือก นายธานินทร์ ให้ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพลเอกเปรม พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการฯ ก็จะกลับสู่ตำแหน่งประธานองคมนตรีโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการโปรดเกล้าฯ

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และ พ.ศ. 2496 เนติบัณฑิตอังกฤษจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา สำนักเกรย์สอินน์ อังกฤษ

นายธานินทร์ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทยภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยการนำของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ทั้งนี้ นายธานินทร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย และเมื่อคณะปฏิวัติได้ทำรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายธานินทร์ ดำรงตำแหน่งองคมนตรีมาจนถึงปัจจุบัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย www.ohm.go.th
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend