ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

"วัดบวรฯ" เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัย

512 0

วัดบวรนิเวศวิหาร ขอเชิญประชาชนร่วมถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงผนวช พ.ศ.2499 และขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระรากุศลสวดพระอภิธรรม

 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน ในเวลา 20.00 น.ณ พระอุโบสถ และเพิ่มรอบเสาร์ อาทิตย์ เวลา 15.00 น. ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า ทางวัดมีพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงผนวช จึงได้เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัย และเห็นถึงการปฏิบัติตนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงออกผนวชเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ทรงได้รับฉายา ภูมิพโลภิขุ หลังจากนั้น พระองค์เสด็จไปประพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร 

ในระหว่างที่ทรงดำรงสมเพศ พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกิจเช่นเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอย่างเคร่งครัด เบ่น เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงทำวัตรเช้า - เย็น ตลอดจนทรงสดับพระธรรมและพระวินัย ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ดังปรากฎเป็นบทพระราชนิพนธ์ในหนังสือ พระมหาชนก ที่ทรงนำธรรมะมาถ่ายทอด เพื่อมห้เยาวชน ได้เจ้าใจธรรมะได้โดยง่าย นอกจากนี้ในขณะที่ทรงผนวช เมื่อเสด็จไปในและนอกวัด ไม่ทรงสวมฉลองพระบาท โดยจะเสด็จไปด้วยพระบาทเลป่าทุกครั้ง เนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติ เหมือนพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป และภายหลังจากที่ทรงลาผนวช ได้นำฉลองพระบาทถวายกับพระพี่เลี้ง คือ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช หรือ พระสาสนโสภณ ใขณะนั้น 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมพีธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวันตลอดระยะเวลา 1 เดือน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend