ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

คณะผู้บริหารและพนักงาน เนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัย

8.57K 831
คณะผู้บริหารและพนักงาน เนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัย

ประชาชนร่ำไห้ หลังสำนักพระราชวัง ได้มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช นับแต่วินาทีนั้น ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมใจรำลึกถึง "พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย" ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

โดยตลอด 70 ปีแห่งการครองราชสมบัติ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายให้แก่ประเทศชาติ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการฝนหลวง, กังหันน้ำชัยพัฒนา หรือ การก่อตั้ง "มูลนิธิอานันทมหิดล" เพื่อให้ผู้รับทุนนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป

รวมถึงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เปรียบเสมือนเป็นคำสอนของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า โดยเฉพาะปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับจนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ตั้งอยู่บนทางสายกลาง รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนใช้ความรู้ คุณธรรม สติ ปัญญา และความเพียร อันจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะประทับตราตรึงในดวงใจพสกนิกรไทยไปตราบนานเท่านาน แต่สิ่งสำคัญที่ประชาชนชาวไทยควรปฏิบัติเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ดีที่สุด คือ การคิดดี ทำความดี ดำรงตนตามแนวพระราชปณิธานและคำสอนของพระองค์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend