ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

โครงการขุดบึงในพระราชดำริ

675 1

พระภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ได้พาผู้สื่อข่าวเดินชมบึงเก็บน้ำของวัดบ้านไร่ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณปี 2546 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ ช่วยให้ชาว อ.ด่านขุนทด จำนวน 15 หมู่บ้าน มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

 

พระภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เปิดเผยว่า ในอดีตชาว ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จะประสบกับปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีลำน้ำไหลผ่าน โดยเฉพาะลำน้ำมูลและลำน้ำลำตะคอง อยู่ห่างออกไปเกือบ 100 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณนี้ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว เพื่อใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร เมื่อหมดฤดูฝนก็ต้องปล่อยที่ดินให้รกร้าง ไม่สามารถทำประโยชน์อื่นได้ ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้เป็นดินเค็ม ชาวบ้านจึงขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมาก 

ต่อมาเมื่อปี 2538 สมัยที่พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อยู่นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เสด็จมาที่วัดบ้านไร่ เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธียกมณฑปพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานไว้บนหลังคาอุโบสถ หลวงพ่อคูณ ได้ถวายเงินให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จำนวน 72 ล้านบาท แต่หลังจากพระองค์ท่านทรงมีพระราชปฏิสันถารกับหลวงพ่อคูณ และทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทุกปี พระองค์ท่านจึงได้พระราชทานเงินคืนวัดบ้านไร่ทั้งหมด เพื่อให้ทำการขุดลอกบึงวัดบ้านไร่ พื้นที่ 75 ไร่ ทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับชาว ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

ต่อมาในปี 2546 ทางวัดก็ได้หาเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีก 102 ไร่ รวมเป็น 177 ไร่ เพื่อขุดเป็นบึงขนาดใหญ่ ผันน้ำมาจากบึงบ้านโนนสง่า ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด เป็นระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร มาเก็บไว้ในบึงวัดบ้านไร่ จนปัจจุบันบึงแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ช่วยให้ชาว ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จำนวน 15 หมู่บ้าน ประชาชนกว่า 3,000 หลังคาเรือน รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี จึงนับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้มอบชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาว ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด อย่างหาที่เปรียบเทียบไม่ได้

พระภาวนาประชานาถ กล่าวว่า ภายหลังจากที่ชาว ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด ได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทุกคนก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ราวกับเป็นการสูญเสียพ่อผู้ให้ชีวิตใหม่ของชาว ต.กุดพิมานทุกคน ดังนั้นทางวัดบ้านไร่ จึงได้จัดทำป้ายแสดงนิทรรศการรูปถ่าย ช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จมาเยือนวัดบ้านไร่ เมื่อปี 2538 โดยตั้งนิทรรศการไว้บริเวณหน้าอุโบสถ จุดที่พระองค์ทรงประกอบพิธียกมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกันนี้ในบริเวณจุดใกล้เคียง ยังมีต้นคูณ ที่พระองค์ได้ทรงปลูกไว้ด้วย ซึ่งมีประชาชนที่ทราบว่าเป็นต้นคูณที่พระองค์ปลูก ได้พากันมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายอุทิศให้พระองค์ท่านตลอดทุกคืน ภายในศาลาการเปรียญอีกด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend