ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

โฉนดที่ดินของในหลวงรัชกาลที่ 9

25.62K 1.61K

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงก่อตั้งโครงการตามพระราชดำริทั่วประเทศ ที่จังเป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่โฉนดที่ดิน มีทรงถือครองไว้ เป็นศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างขึ้น บนที่ดินที่ทรงซื้อไว้เนื้อที่ 39 ไร่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ณ บริเวณบ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย ในปี 2516 ซึ่งมีพระนามเต็มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรากฎในโฉนดที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว เพื่อสาธิตและเผยแพร่แก่เกษตรกรที่หลัก โดยกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี ได้เข้าไปดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ โดยใช้ชื่อโครงการว่า"โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริ"

ต่อมาทรงเห็นว่า บริเวณข้างเคียงเป็นที่ดินสาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอด่านซ้ายสงวนไว้ 1,200 ไร่ จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์สาธิตด้านปศุสัตว์ และพระราชทานเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น"โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย" เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 430 ครัวเรือน.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend