ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

ปู่วัย 89 ภูมิใจเคยถวายที่ดินให้ในหลวง

1.39K 17

คุณปู่วัย 89 ปี เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเป็นผู้ที่ได้ถวายที่ดิน 63 ไร่เศษ ในจังหวัดราชบุรี ให้พระองค์เมื่อปี พ.ศ.2543 เพื่อใช้ในโครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปู่สี วรรณเทวี คุณปู่วัย 89ปี อยู่บ้านเลขที่283/ 16ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้ถวายที่ดินที่ซื้อไว้เพื่อทำไร่จำนวน 63 ไร่เศษ ใน ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม เมื่อปี พ.ศ.2543 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จไปที่เขาชะงุ้ม ทรงทอดพระเนตร และต้องพระราชประสงค์ที่ดินแปลงนี้ จึงได้ให้เลขามาติดต่อขอซื้อ

แต่ปู่สี บอกว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชประสงค์ที่ดินแปลงนี้ จึงพร้อมถวายให้โดยไม่ต้องมีการซื้อขาย ซึ่งหลังจากถวายแล้ว พระองค์ทรงนำพื้นที่ไปปรับปรุง เช่น การปลูกหญ้าแฝก ขณะนี้เป็นที่ดินที่ดีไปหมดแล้ว ปลูกพืชผัก ไม้ผล และกลายเป็นพื้นที่ "โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ปู่สีคิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งได้ถวายที่ดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็รู้สึกดีใจ ถือว่ายากดีมีจนไม่สำคัญ และการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านสักครั้งในชีวิต เป็นสิ่งที่ภาคถูมิใจ

เมื่อทราบข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สวรรคต ก็รู้สึกเสียใจเป็นที่สุด เพราะพระองค์เป็นพ่อของแผ่นดิน เมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วลูกทุกคนก็มีความห่วงใยคิดถึง ร้องไห้กันทั่วทั้งแผ่นดิน

สำหรับการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพราะตัวเองมีอายุมากแล้ว ส่วนที่ดินที่ถวายก็ได้เงินมาจากการรับจ้างทำงานเก็บเงินซื้อที่ดินได้และนำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของครอบครัว

สำหรับโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 849 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ในอดีตเป็นพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเกือบใช้ประโยชน์ไม่ได้ และยังมีการขุดหน้าดินลูกรังไปใช้ประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาที่ดิน และสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ได้เรียนรู้วิธีการจัดการดิน น้ำ และพืชอย่างถูกต้องและยั่งยืน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่ดีของเกษตรกรและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend