ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ "ส่วนพระองค์"

3.02K 85

เนชั่นทีวี ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.ภาณุวัชร นาควงษม์ เลขานุการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ข้าราชการทหาร ผู้ทำงานรับใช้ ใกล้ชิด ใต้เบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อแบ่งปันมุมมอง ด้านที่เราอาจจะไม่เคยเห็น

ภาพพระราชกรณียกิจ การเสด็จลงพื้นที่ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ส่วนพระองค์ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 โครงการ ส่วนพระองค์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 ได้ทรงดำริ และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทหาร สังกัดกองทัพบก เป็นผู้ประสานงานหลักในการ ลงพื้นที่ ตั้งศูนย์พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ ที่มีปัญหาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ส่วนพระองค์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบันก็มีอายุ 37 ปี แล้ว และโครงการยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากการวางรากฐาน จากสายพระเนตรที่ยาวไกล ของพระองค์ ด้วยความห่วงใย ใน 3 เรื่องสำคัญ 1. ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีชาวไทยหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกัน 2. เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ และ 3 ปัญหายาเสพติด ที่ทั้งสามเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ แบบที่เราๆ ท่านๆ อาจจะ คาดไม่ถึง

พล.อ.ภาณุวัชร นาควงษม์ ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่ง เลขานุการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ส่วนพระองค์ คือทหารกลุ่มแรกที่ได้รับความใว้วางพระราชหฤทัย ให้ลงไป บุกเบิก พื้นที่ จากทหารจบใหม่ ที่ตั้งใจจะ ถือปืน ป้องกันประเทศ แต่กลับต้องมาทำงานด้านพัฒนาชุมชน หรือที่เรียกว่างานยุทธศาสตร์ พลเอกภาณุวัชร เล่าว่า ตอนแรกก็ สับสน และไม่เข้าใจ แต่ท่านโชคดี มีครูดี พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ ด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังทรง ทำเป็นตัวอย่าง ทั้งการปลูกป่า การดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไปจนถึงการ เลี้ยงสัตว์ พระองค์ท่านก็สามารถอธิบายอย่างกระจ่าง แจ่มชัด

ผลจากการทำงานแบบบูรณาการ ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ทำให้ส่วนราชการต่างๆ ทำงานกันง่ายขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่ หากมีปัญหาก็จะทราบว่าต้องไปปรึกษา หน่วยงานใด และเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการโครงการในพระราชดำริโครงการอื่นๆ อีกด้วย

และจากการที่ ท่าน พล.อ.ภาณุวัชร ได้ทำงานรับใช้ใกล้ชิดเป็นเวลานานหลายสิบปี เราจึงได้ฟังเรื่องราวที่น้อยคนนัก ที่จะทราบ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นั้นท่านทรงงานหนักเพียงใด

แม้ว่าคนรุ่นใหม่ๆ จะไม่ทันได้ร่วมยุค ร่วมสมัย เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังทรงมีพระพลานมัยที่แข็งแรง ทุ่มเท พระวรกาย และ พระราชหฤทัย เพื่อแก้ปัญหาให้กับ ประชาชน ในทุกๆ พื้นที่ ด้วยพระองค์เอง แต่การติดตาม สารคดี ภาพข่าวในพระราชสำนัก รวมทั้งพูดคุยกับ บุคคลที่เคยมีโอกาสทำงานใกล้ชิดพระองค์ท่านก็จะทำให้เราได้ เห็น และ สัมผัสถึงความรัก ความเสียสละ อันยิ่งใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 ได้ทำเพื่อพวกเราตลอดมา และ กว่า 4 พัน โครงการ ที่ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ รวมทั้งหลายพันคำสอนอันทรงคุณค่า ที่ท่านพระราชทานใว้ ก็จะยังคง จะอยู่กับเราตลอดไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend