ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

ชาวพิษณุโลก ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.9"

552 0

เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ จ.พิษณุโลก นำประชาชนปลูกต้นไม้แก้มลิง บริเวณบึงตะเครงถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

บ้านหนองเขาควาย หมู่ 12 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทต. บางระกำเมืองใหม่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลบางระกำ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ต้นไม้ของเรา ป่าของเราบนพื้นที่ 50 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 1,520 ไร่ เพื่อต้องการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบึงตะเครงซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำของชุมชน ให้เป็นสวนพฤกษชาติ แหล่งพันธุ์ไม้ สมุนไพรประจำถิ่น และส่วนผสมผสานเพื่อคืนผืนป่ากลับสู่ธรรมชาติ สร้างความอุดมสมบูรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน พัฒนาเป็นแหลงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีความรัก ความหวงแหน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศเพื่อให้เกิดประโยชน์พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีเป้าหมายการปลูกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศน์ หลังจากต้นไม้เติบโต จะมีการร่วมกับพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่สำหรับการออกกำลังกายท่ามกลางต้นไม้ที่ร่วมรื่นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม โครงการ ต้นไม้ของเรา ป่าของเราเป็นหนึ่งในโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend