ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

"โอบาม่า" ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

14.97K 4.19K

ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รัฐบาลสหรัฐฯ ตีพิมพ์เผยแพร่สาส์นโดยประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของประชาชนอเมริกัน ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นมิตรใกล้ชิดอย่างยิ่งกับสหรัฐฯ และทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคน

ประธานาธิบดีโอบาม่า เคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเมื่อคราวเยือนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 และกล่าวว่าตนยังรำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและนํ้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ประธานาธิบดีโอบาม่า กล่าวยกย่องว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมี

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่าทรงทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรม พระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลก น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบต่อไป

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวว่า ตนและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทย ร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend