ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศาล รธน.วินิจฉัย เปิดทาง"บิ๊กตู่"เป็นนายกฯอีก 2 สมัย

102.62K 20.03K
ศาล รธน.วินิจฉัยเปิดทางบิ๊กตู่เป็นนายกฯอีก 2 สมัย

จากที่จับตาดูกันว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะให้อำนาจ ส.ว.เสนอชื่อนายกฯได้หรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีการแตะตรงนี้ แต่ได้ขยายเวลาในการขอยกเว้นการเลือกนายกฯจากในบัญชี หรือ เลือก "นายกฯคนนอก" ได้ เป็น 5 ปี จากเดิมให้ยกเว้นเฉพาะในอายุสภาสมัยแรกเท่านั้น

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ว่าร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)แก้ไข "ไม่ชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติ" ใจความสำคัญของ 2 ข้อที่ศาลรธน.วินิจฉัย คือ

1.ผู้มีสิทธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชื่อนายกฯจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอไว้ หรือ ให้ขอเลือกนายกฯนอกบัญชีได้ คือ สมาชิกรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกของสองสภา

ทั้งนี้ ตามร่างรัฐธรรมนูญ ของ กรธ.ที่เสนอไป กำหนดให้อำนาจเสนอยกเว้นเป็นของ ส.ส.เท่านั้น (มาตรา 272 วรรค 2)

ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า "ผลการออกเสียงประชามติที่มีเจตนารมณ์ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก...มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้เป็นทางออกกรณีไม่สามารถแต่งตั้งนายกฯได้ ซึ่งขั้นตอนการเสนอยกเว้นการเสนอชื่อนายกฯนี้ ไม่ไช่การเสนอชื่อนายกฯ"

2.การกำหนดเวลาและวันเริ่มนับเวลาในการให้ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ (มาตรา 272 วรรค 1) และ การขอยกเว้นเพื่อเสนอชื่อนายกฯนอกบัญชี (มาตรา 272 วรรค 2) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ให้กำหนดไว้ให้เหมือนกันคือ "ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้"

ตามร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. กำหนดระยะเวลาไว้ต่างกัน คือ วรรค 1 ในส่วน ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯได้ กำหนดไว้ว่าเป็น "5 ปีแรกนับแต่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้ง" ส่วนวรรค 2 ในส่วนการยกเว้นเพื่อเสนอชื่อนายกฯนอกบัญชี กำหนดว่า "ในวาระแรกเมื่อมีการเลือกตั้ง" ซึ่งจะหมายความถึงเฉพาะในช่วงอายุสภาผู้แทนฯชุดแรกเท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงว่าสภาฯชุดแรกจะมีอายุกี่ปี ซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาเดิมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ (มาตรา 272)

ทั้งนี้หากกำหนดให้สามารถขอยกเว้นเพื่อเสนอชื่อนายกฯนอกบัญชีได้เป็นเวลา 5 ปี เท่ากับว่าในสภาผู้แทนฯชุดที่ 2 คือการเลือกตั้งครั้งที่ 2 หลังการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกรัฐสภา(ส.ส.+ส.ว.) มีสิทธิขอยกเว้นเพื่อเลือกนายกฯนอกบัญชีได้อีกครั้ง เท่ากับว่า นายกฯนอกบัญชีพรรคการเมือง หรือ"นายกฯคนนอก" สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วง 2 อายุสภาผู้แทนฯ ซึ่งอาจจะนานถึง 8 ปีก็เป็นได้

ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลที่ต้องกำหนดระยะเวลาทั้งวรรค 1 และ วรรค 2 ไว้ให้เหมือนกัน ว่าการกำหนดเวลาและวันเริ่มนับกำหนดเวลาตามวรรค 1 และ วรรค 2 ต้องสอดคล้องกัน "เพื่อให้ได้นายกฯเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆสำเร็จบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเจตนารมณ์ที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน"

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)ดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ฉะนั้นที่เคยคิดกันว่า "บิ๊กตู่" จะเป็นนายกฯ อีกสมัยหลังการเลือกตั้ง ตอนนี้ต้องคิดใหม่ เพราะ "บิ๊กตู่" สามารถเป็น "นายกฯคนนอก" ได้อีก 2 สมัย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  แต่จะ "สง่างาม" ตามที่ "บิ๊กตู่" เคยพูดไว้หรือไม่ เป็นอีกเรื่อง!


เรื่องโดย สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend