ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จัดอันดับองค์กรโปร่งใส ธกส. ที่หนึ่ง องค์การสวนสัตว์สอบตกรั้งบ๊วย

1.66K 196
จัดอันดับองค์กรโปร่งใส ธกส. ที่หนึ่ง  องค์การสวนสัตว์สอบตกรั้งบ๊วย

28 ก.ย. 2559 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำนเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment หรือ ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้มีการประเมินหน่วยงานทั้งสิ้น 115 หน่วยงาน แบ่งเป็น สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) 3 หน่วยงาน องค์กรอิสระ 3 หน่วยงาน องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 2 หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน องค์การมหาชน 50 หน่วยงาน ทั้งนี้ในการประเมินใช้เกณฑ์คะแนนเต็ม 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ความโปร่งใส 2.ความรับผิดชอบ 3.การปลอดทุจริต 4.วัฒนธรรมองค์กร และ5.คุณธรรมในการมอบหมายงาน

หน่วยงานที่ได้อันดับหนึ่งคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 96.02 คะแนน อันดับ 2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 94.50 คะแนน อันดับ3 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 91.41 คะแนน อันดับ 4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม่ 90.79 คะแนน 5.การนคมอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย 90.39 คะแนน 6.การไฟฟ้านครหลวง 90.30 คะแนน 7.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 90.23 คะแนน 8.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 89.98 คะแนน 9.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 89.78 คะแนน 10 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 89.73 คะแนน

ส่วนสามอันดับสุดท้ายคือ อันดับ 115 องค์การสวนสัตว์ 44.09 คะแนน อันดับ 114 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 59.54 คะแนน อันดับ 113 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 64.83 คะแนน

โดยการจัดอันดับสามารถดูได้ทาง https://www.nacc.go.th/download/article/article_20160912155521.pdf

ขณะนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า เราไม่ได้ตกใจกับผลประเมินที่ออกมา เนื่องจากการประเมินดังกล่าวดูเรื่ององค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเรารู้ก่อนการประเมินอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้เตรียมการนัดแนะกับหน่วยงาและผู้เกี่ยวข้องภายในในว่าต้องเตรียมถูกประเมินอะไรบ้าง ดังนั้น เมื่อมีการประเมินจึงถือว่าวัดผลได้จริงและเป็นผลดีกับเราที่ทำรู้ตัวเองว่า ความจริงขณะนี้เราเป็นอย่างไร การประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานรู้ตัวว่ามีจุดบกพร่องใดต้องแก้ไขให้ดีขึ้นในปีถัดไป เพื่อจะได้เป็นหน่วยงานที่มีมีคุณธรรม ความโปร่งใส เจตนาเป็นอย่างนั้น ถ้าทุกองค์กรพัฒนาขึ้นจากคะแนนประเมินมาตรฐานที่ 80 คะแนน และดีขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยโปร่งใสแน่

"อาจจะมีส่วนว่าคะแนนที่สะท้อนการประเมินสำนักงานป.ป.ช.อาจจะไม่โปร่งใส เป็นต้นว่าการขอทราบความคืบหน้าของคดี หรือการขอสืบค้นสำนวนคดีต่างๆ ว่าการเปิดเผยข้อมูลยังไม่ดีพอ แต่เรื่องคดีเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เปิดเผยลำบาก เนื่องจากมีข้อจำกัด ถ้าไปกระทบถึงบุคคลอื่น คนให้ข้อมูลหรือคนที่กล่าวหาจะเดือดร้อน แต่ก็จะพยายามให้มีการเปิดเผยให้มากกว่านี้" นายสรรเสริญ กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend