ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มติเอกฉันท์!! เลือก "กนกพร ประสิทธิ์ผล" นั่งนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัย 2

1.78K 0
มติเอกฉันท์!! เลือก กนกพร ประสิทธิ์ผล นั่งนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัย 2

ที่ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เลือก นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ตัวแทนจากไทยพีบีเอส เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 2 พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ 18 คน และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม 5 คน

วันที่ 23 ก.ย. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการฯ สมัยที่ 5 และที่ประชุมได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 6 (ต.ค. 2559-ก.ย. 2560) จำนวน 18 คน จากผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชน ดังนี้

1.นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) นายกสมาคมฯ

2.นายนิรันดร์ เยาวภาว์ บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

3.นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) อุปนายกฯ คนที่ 1

4.นายเหมราช ราชคำ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อุปนายกฯ คนที่ 2

5.นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด เลขาธิการ

6.นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัดเหรัญญิก

7.นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กรรมการฝ่ายวิชาการ

8.นายณศักต์ อัจจิมาธร บริษัท โพสต์ พับบลิชชิง จำกัดผู้ช่วยกรรมการฝ่ายวิชาการ

9.นายวิชัย สอนเรือง บริษัท สยามรัฐ จำกัดกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 1 

10.นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัดกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนที่ 2

11.นางสาวฤทัยวรรณ ฤ าชัย บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัดกรรมการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์

12.นายสุริยัน ปัญญาไว บริษัท บางกอก แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัดกรรมการฝ่ายปฏิคม

13.นายปริญญา สุวรรณมณี บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด นายทะเบียน

14.นายอัตนัย ปานนิล บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ

15.นายจิรกร วีระพงศ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัดกรรมการ

16.นายจำลอง ดอกปิก บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กรรมการ

17.นายณัฐพงค์ พยุงศักดิ์สกุล บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด กรรมการ

18.ตัวแทน จาก บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559)

พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม 9 คน ประกอบด้วย

1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์

2.อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย

3.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ

4.นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์

5.นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

6.นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ

7.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

8.นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

9.นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม

รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมฯ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือข้อปัญหาด้านจริยธรรมขององค์กรสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 5 ท่าน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นองค์กรสมาชิก จำนวน 2 ท่าน และบุคคลจากองค์กรสมาชิกที่ไม่ได้เป็นกรรมการสมาคมฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี, นายสวิชย์ บำรุงสุข, อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ และอาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2552 ในนาม "ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" ก่อนจะจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีประธานชมรม และนายกสมาคมมาแล้ว 3 คน ได้แก่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2552-2554), นายนิรันดร์ เยาวภาว์ (นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1-2) และ นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ (นายกสมาคมฯ สมัยที่ 3-4) ส่วน นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 5 และสมัยที่ 6 (สมัยปัจจุบัน) 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.SONP.or.th


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend