ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม. เห็นชอบ! ตั้ง "ศรชล." ดูแลผลประโยชน์ชาติ

1.83K 83
ครม. เห็นชอบ! ตั้ง ศรชล. ดูแลผลประโยชน์ชาติ

"มติครม." เห็นชอบ "ร่างพ.ร.บ.รักษาผลประโยชน์ทางทะเล" ตั้ง "ศรชล." ดูแลผลประโยชน์ชาติ กำกับดูแลโดยสำนักนายกฯ

ทำเนียบรัฐบาล / 20 ก.ย. 59 - พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ... ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนด ให้มีคณะกรรมการนโยบายรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) และคณะกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ทจชล.) และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว มีเอกภาพและประสิทธิภาพ จึงควรต้องทบทวนบทบาทและรูปแบบ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าในปัจจุบันมีข้อจำกัดและอุปสรรคอย่างไร เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล โดยไม่จำเป็นต้องตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นภาระงบประมาณภาครัฐ จึงกำหนดจัดตั้ง ศรชล.ในสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend