ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บสย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACSIC 2016

475 0
บสย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACSIC 2016

บสย. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACSIC 2016 ที่กรุงเทพฯ 10 ประเทศสมาชิกเอเชียตอบรับคับคั่ง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้"ค้ำประกันสินเชื่อ"

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation- ACSIC) ครั้งที่29 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ เนปาล ศรีลังกา อินเดีย มองโกเลียรวมกว่า 15 สถาบันค้ำประกัน ตอบรับเข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ"ค้ำประกันสินเชื่อ"  นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เปิดเผยว่า ในปีนี้ บสย. ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาค ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย(Asian Credit Supplementation Institution Confederation- ACSIC) ครั้งที่ 29 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้ำประกันระดับนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับ SMEsในประเทศของภูมิภาคเอเชีย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น และประสบการณ์เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นสถาบันประกันสินเชื่อทั้ง11 ประเทศ  การประชุม  ACSIC จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการค้ำประกันสินเชื่อระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก โดยการประชุม ACSIC ในปีนี้ประเทศไทยบสย. เป็นเจ้าภาพการจัดงาน จะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศไทย โดยจะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บทบาทของ บสย. ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกต่อสาธารณชน  ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของ บสย.ในฐานะหน่วยงานรัฐฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน โดยมี บสย.เป็นกลไกสำคัญ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend