อภิรดี เซ็นแล้ว! คำสั่ง เรียกค่าเสียหาย!ข้าวจีทูจี"เก๊"

อภิรดี ตันตราภรณ์ รมว. พาณิชย์ ลงนามคู่ปลัดพาณิชย์ในคำสั่งทางปกครองเรียกค่าสินไหมละเมิดจีทูจีข้าวแล้ว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตนได้ลงนามในคำสั่งทางปกครองในการเรียกค่าสินไหมจากกระทำละเมิดขายข้าวจีทูจีแล้ว เมื่อเช้าวันนี้(19 ก.ย.) โดยลงนามในคำสั่งคู่กับปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงนาม ในฐานะปฎิบัติหน้าที่แทนรมว.พาณิชย์ตามที่ได้มอบหมาย
หลังจากนี้จะมีการส่งหนังสือไปยังนักการเมืองและข้าราชการทั้ง 6 คน ภายใน 30 วัน หากครบกำหนดแล้ว ยังไม่มีสัญญาณใดใดจากผู้ถูกเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม จะส่งหนังสือคำสั่งไปอีกครั้งใน 15 วัน ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของกรมบังคับคดีต่อไป
"รู้สึกธรรมดากับการลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน และมีการศึกษาข้อกฎหมายไปก่อนหน้าการลงนามแล้ว " นางอภิรดี กล่าว

อภิรดี เซ็นแล้ว! คำสั่ง
เรียกค่าเสียหาย!ข้าวจีทูจี"เก๊"


สำหรับนักการเมืองและข้าราชการรวม 6 คนที่ถูกเรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย
1. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์อดีตรมว.พาณิชย์ 1.7 พันล้านบาท
2.นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์ 2.3 พันล้านบาท
3. นายแพทย์วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ 4 พันล้านบาท
4. นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 4 พันล้านบาท
5.นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ4 พันล้านบาท
และ6. นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ 4,000 ล้านบาท รวมประมาณ 2 หมื่นล้านบาท