ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ทนายฯ ยิ่งลักษณ์"จวก! คำสั่งกรมบังคับคดียึดทรัพย์ปม"จำนำข้าว"

20.90K 833
ทนายฯ ยิ่งลักษณ์จวก!คำสั่งกรมบังคับคดียึดทรัพย์ปมจำนำข้าว

"ทนายความยิ่งลักษณ์"จวกคำสั่งให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ ก้าวล่วงการใช้อำนาจศาล ข้ามขั้นตอน เลือกปฎิบัติ และชี้นำคดีอาญา

นายนพดล หลาวทอง ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่หัวหน้าคสช.ได้ออกคำสั่ง ที่ 56/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยมีสาระสำคัญให้อำนาจกรมบังคับคดีในการบังคับทางปกครอง ด้วยการยึดทรัพย์ของผู้ต้องรับผิดในโครงการรับจำนำข้าวและยังคุ้มครองการปฎิบัตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือวินัยฯ ตนในฐานะทนายความของน.ส.ยิ่งลักษณ์ เห็นว่าการออกคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องและเป็นธรรมคือ

1.เป็นการรวบรัดหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไช่กระบวนการพิจารณาโดยศาลยุติธรรมปกติ แต่กับตัดตอนใช้วิธีคำสั่งทางปกครองให้รับผิดทันทีแทนการฟ้องคดีต่อศาล2.เป็นการชี้นำการพิจารณาคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลและคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งที่ยังพิจารณาคดียังไม่เสร็จสิ้น

3. การกระทำที่ฝ่าฝืนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนี้ต้องกระทำโดยเสมอกันหรือเสมอภาคโดยกระบวนการยุติธรรมทางศาลเช่นเดียวกันจะเลือกปฎิบัติบางรายผ่านศาลบางรายไม่ผ่านศาลไม่ได้

4. การออกคำสั่งที่ 56/2559 จึงไม่มีความจำเป็น เป็นการข้ามขั้นตอนและเลือกปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นอย่างมาก เพราะในการดำเนินการในเรื่องนี้ได้มีการกำหนดแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอยู่แล้ว5. อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีได้ถูกบัญญัติไว้โดยกฎหมายอย่างชัดเจนแล้วว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดของกรมบังคับคดีมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการในฐานะเจ้าพนักงานของศาล เพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำสั่งของศาลยุติธรรม การออกคำสั่งนี้ จึงมีลักษณะเป็นการก้าวล่วงและก้าวก่ายไปใช้อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่เป็นอำนาจสั่งการของศาลยุติธรรม จึงไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ตนในฐานะทนายความของน.ส. ยิ่งลักษณ์จึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการออกคำสั่ง 56/ 2559


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend