ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์" เตรียมจัดงานประกาศรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 วันที่ 23 ก.ย.นี้

553 0
ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เตรียมจัดงานประกาศรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 วันที่ 23 ก.ย.นี้

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมตัดสินผลงานการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ใน 7 ประเภทข่าว เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวานนี้ (15 ก.ย. 59) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอเรียนเชิญผู้สนับสนุน พันธมิตร สื่อมวลชน นักข่าว และประชาชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานใน งานประกาศผลและมอบรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายนนี้ เวลา 14.00 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, ผู้สื่อข่าวอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย เพื่อตัดสินการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 เมื่อวานนี้ (15 ก.ย. 59) ที่ ปัญญาภิรมย์สโมสร อาคารสีลม พาร์ควิว โดยมี นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วย

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ส.ส.ท. และ สื่อมวลชนอิสระ

คุณจักรพันธ์ วงศ์สลับสี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

คุณสวิชย์ บำรุงสุข ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

คุณธานี ลิมปนารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ. ซีพี ออลล์

นอกจากนี้ยังมีกรรมการตัดสินร่วม ได้แก่

คุณณัฐฐา กีนะพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายสารนิเทศ จากองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) สำหรับการพิจารณารางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม และ

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำหรับการพิจารณารางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ กรรมการตัดสินจากภาคกฎหมายอีกท่าน คือ อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฏหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้นำส่งผลคะแนน รวมถึงความคิดเห็นมานำเสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการตัดสินมีเกณฑ์การตัดสินข่าวที่ได้รับรางวัล 5 ข้อ ได้แก่ ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค, ข่าวสารจรรโลงสังคม, ข่าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์, ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย, ข่าวที่นําเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และข่าวที่เลือกการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม ทําให้เกิดความเข้าใจชัดเจน โดยในปี 2559 นี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจัดให้มีการประกวดรางวัลดังกล่าว

มีผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 1,000 ชิ้นงาน เพื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศใน 7 หมวดข่าว ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทข่าวจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย มีประเภทละ 2 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท โดยการจัดดำเนินการประกวดและรางวัลได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วนเงินรางวัลเสริมได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ (Unicef) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำหรับการประกาศผลและมอบรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กันยายนนี้ เวลา 14.00 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอเรียนเชิญผู้สนับสนุน พันธมิตร สื่อมวลชน นักข่าว และประชาชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานดังกล่าว หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดงานได้ทาง Facebook Live www.fb.com/SONPthai

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม www.SONP.or.th


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend