ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หลักฐานมัดปมชู้สาว ผู้ตรวจฯ ชี้มูล"ธีรวัฒน์" ชงกกต.สอบจริยธรรม

2.76K 58

ผู้ตรวจ-15ก.ย.59-ผู้ตรวจฯ ชี้มูล "ธีรวัฒน์" ชงกกต.สอบจริยธรรม หลังหลักฐานมัดปมชู้สาว เข้าข่ายผิดจริยธรรม ด้านเจ้าตัวช้าไปก้าว เพิ่งร่อนหนังสือขอทราบคำร้อง-ขยายเวลาสอบสวน แต่ไม่ทัน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า นายศรีราชา วงศารยางค์กรู ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อช่วงสายของวันนี้ ( 15 ก.ย.) แจ้งมติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เห็นว่า นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจพรรคการเมือง มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดจริยธรรมตามที่ประธานสภาพัฒนาการเมืองได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบจริง เพื่อให้ประธานกกต.ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบกกต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกกต. กกต.จังหวัด และพนักงานกกต. พ.ศ. 2551 แล้ว

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับนายธีรวัฒน์ ถูกสภาพัฒนาการเมืองร้องเรียนว่ากระทำการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อเนื่องจนดำรงตำแหน่งกกต. ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติยุติเรื่องในประเด็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เนื่องจากผู้ร้องได้มีการยื่นร้องต่อป.ป.ช.ไปแล้ว แต่ในส่วนพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการสอบสวนต่อ โดยเป็นกรณีร้องเรียนเรื่องชู้สาว ที่จากการตรวจสอบของผู้ตรวจหลักฐานค่อนข้างชัดเจน คำชี้แจงของนายธีรวัฒน์ ที่ปฏิเสธไม่สามารถหักล้างได้

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าในช่วงสายวันนี้เช่นกัน (15 ก.ย.) นายธีรวัฒน์ ได้มีการยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งหนังสือคำร้องของผู้ร้องมาให้เพื่อที่ตนเองจะได้ทราบถึงประเด็นที่กล่าวหาอย่างชัดแจ้งและจะได้ชี้แจงได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ตรวจฯ ตั้งเป็นประเด็นคำถามส่งมาเท่านั้น รวมทั้งขอขยายระยะเวลาการสอบสวนออกไป แต่หนังสือของนายธีรวัฒน์ น่าจะที่สวนทางกันกับหนังสือของประธานผู้ตรวจฯที่แจ้งหนังสือมายังประธานกกต.

ผู้สื่อข่าวรายว่า สำหรับข้อกล่าวที่มีต่อนายธีรวัฒน์ จะเข้าองค์ประกอบความผิดตามระเบียบกกต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกกต. กกต.จังหวัด และพนักงานกกต. พ.ศ. 2551 หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม ข้อ 4 (1) (2) และข้อ 8 ที่ระบุว่า กกต. กกต.จว. และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ (1) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ( 2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ และข้อ 8 กกต. กกต.จว. และพนักงานทุกคนต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งในกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้อ 18 วรรคสาม ก็บัญญัติไว้ว่า กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ากกต. คนหนึ่งคนใด ประพฤติปฎิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้กกต.ที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการดังนั้น ดังนั้นจะต้องมีการจับตาว่า กกต.จะมีการดำเนินการต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ในขณะนี้ที่กกต.กำลังมีความขัดแย้งภายในเรื่องเก้าอี้ประธานกกต. และกระแสการเรียกร้องต่อคสช.ให้มีการเซ็ตซีโร่กกต.

ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2552 มาตรา 38 และมาตรา 39 ได้บัญญัติไว้กรณีหากผู้ตรวจแผ่นดินส่งให้เรื่องให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมแล้วไม่มีการดำเนินการ หรือเชื่อได้ว่าการดำเนินการของผู้ที่รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจฯสามารถไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะได้


เรื่องโดย ชนิกานต์ พุ่มหิรัญ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend