หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่ม 20.2%

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ธุรกิจและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย ระบุ จากผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2559 พบว่า จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2.98 แสนบาท เพิ่มขึ้น 20.2% จากปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 9 ปี แต่คาดว่าหนี้ครัวเรือนจะขยายตัวแบบชะลอตัวจนอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แม้ปัจจุบันจะมีสัดส่วน 83-84% ของจีดีพี ซึ่งติดอันดับต้นๆ ของโลก