ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รัฐบาลแถลงผลงาน 2 ปี

1.50K 105

วันพรุ่งนี้ นายกฯ จะแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื้อหาตอนหนึ่ง ระบุถึง ความสำเร็จหรือล้มเหลวของรัฐบาล ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ จะชี้ชะตาประเทศ ว่า จะไปสู่การเป็น " ประเทศในโลกที่1"หรือจะตกอยู่ใน "ทศวรรษแห่งความมืดมน"

การแถลงผลงานครบรอบ 2 ปี ครั้งนี้ รัฐบาลได้จัดทำเอกสารบทสรุปผลงานรัฐบาลความหนา 169 หน้า อธิบายตั้งแต่การเข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อยับยั้งความแตกแยก มาจนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี/จัดตั้งสภาปฏิรูป ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและจัดการเลือกตั้ง

ส่วนผลงานรัฐบาล จะแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง , เศรษฐกิจ,สังคม ,การต่างประเทศ , กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ผลงานด้านความมั่นคง ที่สำคัญพูดถึงการปราบปรามการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย/ปัญหาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ความไม่สงบชายแดนใต้ การจัดระเบียบสังคม และการทวงคืนผืนป่า

ด้านเศรษฐกิจ พูดถึงการแก้ไขปัญหาปากท้อง การดูแลผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ การแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตร การวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ "ประเทศไทย 4.0" การวงกลไกขับเคลื่อน

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการส่งเสริมการลงทุนประชารัฐ

ด้านสังคม มีตั้งแต่การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้านการต่างประเทศ คือ การส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วม และผลงานด้านประชาคมกลุ่มความร่วมมือ

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คือ การออกกฎหมายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ กฎหมายแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการการทุจริตคอร์รัปชัน

ในเอกสารทั้งหมด มีประเด็นน่าสนใจอยู่ที่บทส่งท้าย ที่นายกรัฐมนตรีเขียนขึ้นด้วยตัวเอง ระบุว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระยะที่ 2 ของ RoadMap และรัฐบาลนี้ เหลือเวลาในการบริหารอีกเพียงปีเศษ ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

ซึ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่าน จะต้องเอาชนะ " แรงปะทุจากภายใน " ของประเทศ และ"แรงกดดันจากภายนอก "ของโลกให้ได้ หาก " สำเร็จ " ก็สามารถนำพาประเทศไปสู่การเป็น " ประเทศในโลกที่1" แต่หาก "ไม่สำเร็จ " เราจะตกอยู่ใน "ทศวรรษแห่งความมืดมน"ดังนั้น สิ่งที่ประเทศชาติ " ต้องการ " ในวันนี้ คือ ความเข้าใจ ความร่วมมือ และความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ทั้งนี้ เพื่อนำพาประเทศของเราไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน " เป็น" บ้านแสนสุข " ของทุกคนในวันนี้และสำหรับลูกหลานไทยในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend