ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"สวนดุสิตโพล" ระบุ คนชอบรัฐบาล "ประยุทธ์" มากกว่า "ทักษิณ"

7.44K 1
สวนดุสิตโพล ระบุ คนชอบรัฐบาล ประยุทธ์ มากกว่า ทักษิณ

11 ก.ย. 2559 - "สวนดุสิตโพล" ระบุ คนชอบรัฐบาล "ประยุทธ์" มากกว่า "ทักษิณ" ชี้ปราบทุจริต ทำงานเด็ดขาด ส่วนเศรษฐกิจ ไฟใต้ แย่ลง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "รัฐบาลไทย"" โดย ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,254 คน ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้ "5 อันดับข่าวการเมือง" ที่ประชาชนสนใจ

อันดับ 1การใช้มาตรา 44 ปราบปรามทุจริตข้าราชการและนักการเมือง83.57% เพราะเป็นการใช้อำนาจพิเศษเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญของบ้านเมือง มีความเด็ดขาด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ฯลฯอันดับ 2ร่างรัฐธรรมนูญ การจัดตั้งพรรคการเมือง74.64% เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ จะได้รู้ทิศทางของการเมืองไทย ฯลฯ

อันดับ 3 สถานการณ์ภาคใต้ เกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ 68.42% เพราะ เป็นปัญหาที่มีมานาน รู้สึกเป็นห่วงและกังวล ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น อยากให้ภาคใต้สงบสุข ฯลฯ

อันดับ 4 ภารกิจ และการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี 67.54% เพราะต้องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง การทำงาน และผลงานของนายกฯ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ฯลฯ

อันดับ 5 การใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ 55.66% เพราะ ที่ผ่านมามักมีการทุจริตไม่โปร่งใสเกิดขึ้น แต่ละโครงการต้องลงทุนจำนวนมาก อยากให้ใช้อย่างคุ้มค่า ฯลฯ

เมื่อถามเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับรัฐบาลที่มีนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนคิดว่ามีสิ่งใดที่ดีขึ้น- แย่ลง และเหมือนเดิม สิ่งที่ดีขึ้น คือ

อันดับ 1การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น 78.47%

อันดับ 2 ทำงานเด็ดขาด จริงจัง บ้านเมืองเป็นระเบียบ ไม่มีการชุมนุม72.65%

อันดับ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม 61.48%ส่วนสิ่งที่แย่ลง คือ อันดับ 1ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร76.24%

อันดับ 2สถานการณ์ภาคใต้ ระเบิด การก่อการร้าย66.59%

อันดับ 3ความขัดแย้ง ถูกควบคุมสิทธิเสรีภาพ56.70%

สิ่งที่เหมือนเดิม คือ อันดับ 1ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก80.90% อันดับ 2ยังมีความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 79.67% อันดับ 3 ปัญหาอาชญากรรม คุณธรรมจริยธรรมลดลง 60.77%

"5 อันดับรัฐบาลไทย"ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบ อันดับ 1รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 77.59% เพราะเป็นรัฐบาลทหาร มีความเด็ดขาด จริงจัง มีแผนการทำงานเป็นระยะชัดเจน แก้ปัญหาการทุจริตได้ดี ฯลฯ อันดับ 2รัฐบาลทักษิณ70.41% เพราะเศรษฐกิจดี ต่างชาติให้การยอมรับ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ เน้นนโยบายเพื่อประชาชน ฯลฯ

อันดับ 3รัฐบาลอภิสิทธิ์63.16% เพราะมีการปฏิรูปการศึกษา มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา นโยบายในการพัฒนาประเทศดี ฯลฯ อันดับ 4 รัฐบาลชวน59.17% เพราะประเทศมีความก้าวหน้า บ้านเมืองสงบสุข มีความสามัคคีปรองดอง ผู้นำมีความซื่อสัตย์ สุภาพ ฯลฯ อันดับ 5รัฐบาลยิ่งลักษณ์54.39% เพราะเน้นช่วยเหลือเกษตรกรและคนจน งบประมาณทั่วถึงขึ้นเงินเดือน มีนโยบายที่เน้นทำเพื่อประชาชน ฯลฯ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend