ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โค้งสุดท้าย!"ส.ผู้ผลิตข่าวฯ"เปิดรับผลงานประกวดข่าวออนไลน์ หมดเขต 9 ก.ย.นี้

676 0
โค้งสุดท้าย!ส.ผู้ผลิตข่าวฯเปิดรับผลงานประกวดข่าวออนไลน์ หมดเขต 9 ก.ย.นี้

"สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" เปิดรับผลงานข่าวออนไลน์เพื่อเข้าร่วมประกวด "รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559" (Digital News Excellence Awards 2016) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 7 สาขา รวม 350,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) เปิดรับผลงานข่าวออนไลน์ของสื่อมวลชน เข้าร่วมประกวด "รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559" (Digital News Excellence Awards 2016) โดยการสนับสนุนหลักในการจัดดำเนินการประกวดและรางวัลโดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลเสริมจากองค์การยูนิเซฟ (Unicef) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลประเภทข่าวขึ้นอีก 3 หมวด เพื่อส่งเสริมการทำข่าวออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน โดยประเภทข่าวทั้งหมดที่มีในปีนี้จะประกอบไปด้วย

1. ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)

2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์

3. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา สตรี ฯลฯ

4. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยม (SME Development News)

5. ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)

6. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม (Childrens Rights News)

7. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม (Science & Technology News by Thai people)ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทข่าว จะมีรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล (โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 30,000 บาท)รางวัลชมเชย 2 รางวัล (โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท)โดยข่าวประเภทที่ 1-5 สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), ข่าวประเภทที่ 6 สนับสนุนรางวัลโดย องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และข่าวประเภทที่ 7 สนับสนุนรางวัลโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA หรือ สวทช.)

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้

1. ข่าวดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนและผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่น

2. เป็นข่าวดิจิตอลที่เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ขององค์กรสื่อนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว, ภาพ, อินโฟกราฟิก, วิดีโอ)

3. เขียนเอกสารประกอบการทำข่าวโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว, วิธีการได้มาซึ่งข่าว, ขั้นตอนการผลิตและระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่เช่นความคิดเห็นจากผู้อ่าน, ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม, จำนวนหรือสถิติผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการโดยให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณาสำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์

5. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (ไฟล์นามสกุล .jpg, .png, หรือ.gif) พร้อม URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ4.) มาที่ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2559

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจ สามารถส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ทางอีเมล์ [email protected] และจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.sonp.or.th และ www.facebook.com/SONPThai สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-1700-2601


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend