ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายกฯแนะเวทีจี 20 ต้องไม่ลืมภาคเกษตร

4.58K 348
นายกฯแนะเวทีจี 20 ต้องไม่ลืมภาคเกษตร

5 ก.ย. -- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แนะเวทีจี 20 ต้องไม่ลืมภาคการเกษตร ชูประเทศสมาชิก ให้ความสำคัญประเทศกำลังพัฒนา

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. เวลา 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 เรื่อง การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุม (Inclusive and interconnected Development) โดยพลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมซึ่งมี 3 ส่วน ได้แก่ การเป็นหุ้นส่วนระดับโลก การสร้างความเชื่อมโยง และการให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ

โดยการเป็นหุ้นส่วนระดับโลกจะเป็นประตูสู่โอกาสให้ G20 ช่วย G77 ในลักษณะเป็นเครื่องนำทาง ทำให้การพัฒนาG77 และ การบรรลุวาระ 2030 ของโลกเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมจีนและกลุ่ม 20 ที่ให้ความสำคัญกับวาระการพัฒนาและการร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาโดยเชิญไทยในฐานะประธาน G77 เข้าร่วมการหารือ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่ม 20 ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมภาคการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศกำลังพัฒนา และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลก โดยกลุ่ม 77 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุนให้ G20 ส่งเสริมการใช้หลักการธุรกิจที่ครอบคลุมในภาคการเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลก และได้ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภคไปพร้อมกัน

ด้านการสร้างความเชื่อมโยง นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความพยายามของ G20 ในการลดช่องว่างของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านการรับรองข้อริเริ่ม พันธมิตรว่าด้วยความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกในปีนี้ และการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน พร้อมย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การไปมาหาสู่และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเครือข่ายถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และเที่ยวบินให้มากขึ้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างเอกภาพบนความแตกต่าง ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน สำหรับไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ที่เน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและตั้งแต่ไทยรับตำแหน่งประธาน G77 เมื่อต้นปี ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านความร่วมมือ ทวิภาคี ไตรภาคีกับ G20 อาทิ เยอรมัน และร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับสมาชิก G20 ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่าง ๆ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ไทยพร้อมร่วมมือกับสมาชิก G20 ที่สนใจเพื่อขยายความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา สัมผัสมือทักทายกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน และนางเผิง ลี่หยวน ภริยา และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประมุข หัวหน้ารัฐบาลและคู่สมรส ระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 (G20) ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend