10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ นราธิวาส

"เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน" ภาคบ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อย บรรยากาศ จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสุพิชฌาย์ รัตนะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี