ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ถกเขตศก.พิเศษคึกคัก แห่ร่วมกว่าสามร้อยคน

1.29K 69

นราธิวาส - เปิดสัมมนาขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส สามเหลี่ยมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนคึกคัก ผู้สนใจเข้าร่วมกว่าสามร้อยคน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 ก.ย.2559 ที่ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส สามเหลี่ยมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายประสิทธิ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.นายพงษ์เทพ ทองเทพ ผอ.สำนักงานการต่างประเทศเขต 2 นายศรัณย์ วังสัตตบงกช ประธานหอการค้า จ.นราธิวาส นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นราธิวาส รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 300 คน

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ รวมทั้งการเปิดเวทีในการเสวนาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส สามเหลี่ยมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอุปสรรค-ทางออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ นราธิวาส ซึ่งการระดมความคิดครั้งสำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ประทีป หมวกสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งนายนัจมุดดีน อูมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นราธิวาส นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช รองประธานสภาหอการค้า จ.นราธิวาส นายพงษ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นราธิวาส และนายแวหะมะ บากา สภาเกษตรกร จ.นราธิวาส เป็นผู้ร่วมเสวนา

สำหรับ จ.นราธิวาส ถือเป็นฐานที่มั่นของอาหารฮาลาล และศูนย์กลางยางพารา โดย จ.นราธิวาส กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวม 4 อำเภอ คือ อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โดยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดภายใต้กรอบแผนงาน IMT-GT มีทั้งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกที่ อ.ตากใบ โครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่ 2 สุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง โครงการพัฒนาด่านบูเก๊ะตา

โครงการพัฒนายกระดับสนามบิน การบูรณะเปิดเส้นทางรถไฟระหว่างสุไหงโก-ลก สถานีรถไฟปาเสมัส รับกลันตันและโครงการก่อสร้างทางหลวงจัดสร้างแพขนานยนต์โดยแนวคิดการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ยังจะจัดเขตปลอดอากร ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และจะใช้จุดแข็งทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมลายูเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเน้นลูกค้ามุสลิมในเขตอาเซียนและยังร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า "โคกจะโก" ตงนานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โครงการพัฒนาตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ บ.ทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ เพื่อเป็นศูนย์กลางยางพารา ศูนย์กลสงผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ทั้งนี้เชื่อว่าหากสามารถดำเนินการตามแผนได้ทั้งหมดและภาครัฐสนับสนุนให้ จ.นราธิวาส สามารถบริหารราชการแบบพิเศษในลักษณะเช่นเดียวกับ Eastem Seaboard หรือรูปแบบของประเทศมาเลเซียที่ใช้ในการพัฒนาเกาะลังกาวี ก็จะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้มีความคล่องตัวมากขึ้น นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้ว ยังจะส่งเสริมให้นราธิวาสเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ที่มีศักยภาพเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันในอาเซียน เป็นการสนองนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอีกด้วย


เรื่องโดย สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend