วันที่ 28 กรกฎาคมนี้ พ.ร.บ.ควบคุมขอทานฉบับใหม่บังคับใช้เป็นวันแรก ซึ่งกฎหมายนี้ถ้าหากมีขอทานออกมาขอเงินก็จะถูกจับดำเนินคดีอาญา แต่เราในฐานะประชาชนสามารถช่วยให้ขอทานไม่ถูกจับได้ โดยการไม่ให้เงิน แต่คนส่วนใหญ่จะให้เงินขอทานเพราะสงสาร ทั้งที่จริงแล้วการให้เงินอาจเป็นการสนับสนุนให้ขอทานทำผิดกฎหมาย ติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณขวัญเรียม แก้วสุวรรณ

เหตุผลส่วนใหญ่ที่คนเลือกให้เงินขอทานเพราะความสงสาร โดยเฉพาะเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ แต่หลังจากนี้ไปการจะให้เงินขอทานอาจต้องฉุดคิด เพราะอาจไปสนับสนุนให้ขอทานทำผิดกฎหมายควบคุมขอทาน ฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้ 28 กรกฎาคม 2559 ระบุว่า ขอทานผิดกฎหมาย มีโทษอาญา คนขอทานจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการขอทาน มีโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามขั้นตอนขอทานที่ถูกจับจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ฟื้นฟู ฝึกทักษะสร้างอาชีพ แต่หากขัดขืนก็ต้องจำคุกหรือปรับ แต่การจะแก้ปัญหาขอทานให้ได้ผลดีคือการ "ไม่ให้เงินขอทาน" และเมื่อพบเห็นขอทานให้แจ้งไปที่เบอร์ 1300 ศูนย์ประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตอกย้ำว่าการให้เงินขอทานคือการสนับสนุนให้ขอทานทำผิดกฎหมาย