ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศรีปทุม ปักธงการบิน เขย่าวงการอุดมศึกษา เจ้าแรกในประเทศไทย

3.51K 101
ศรีปทุม ปักธงการบิน เขย่าวงการอุดมศึกษา เจ้าแรกในประเทศไทย

ม.ศรีปทุมเปิดวิทยาลัยการบินและคมนาคม พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง อดีตนักบินเอฟ 5 นั่งแท่นคณบดี ปักธงเปิดสอนสาขาความปลอดภัยด้านการบินแห่งแรกของไทย

ม.ศรีปทุม เปิดสาขาวิชาใหม่ด้านการบินและคมนาคม ช่วยผลิตบุคลากรด้านนี้ที่กำลังขาดแคลนให้เพียงพอต่อความต้องการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยด้านการบิน นำมาสู่การจัดตั้งวิทยาลัยการบินและคมนาคมขึ้น ภายใต้ผู้นำทัพอย่างคณบดีที่เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างสูง นั่นคือ "พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง" คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม เปิดสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน โดยมีเป้าหมายหลักคือการผลิตบุคลากรด้าน Aviation Safety Management และในอนาคตจะขยายไปสู่ด้านอื่นๆ เช่น การขนส่งทางรางด้วย ไม่เพียงเฉพาะการบินเท่านั้น เพราะปัจจุบันการขนส่งทางราง เช่น รถไฟฟ้า หรือรถไฟความเร็วสูง ก็ได้ขยายตัวมากเช่นกัน

"พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง" กล่าวถึงหลักสูตรการเรียนการสอนว่า ม.ศรีปทุมได้จัดตั้งวิทยาลัยการบินและคมนาคม (College of Aviation & Transportation) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน ซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดสูงมาก สาขาวิชานี้จะเรียนรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยด้านการบิน การเกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน แผนงานความปลอดภัยการบิน กฏระเบียบและข้อบังคับด้านการบิน มาตรฐานการบินระหว่างประเทศ อุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ หลักการบินเบื้องต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทางการบิน เมื่อจบชั้นปี 3 สามารถที่จะเลือกเรียนเป็น นักบิน ทั้งนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License: PPL) หรือ นักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot Licence : CPL) ได้

ส่วนรายวิชาที่เปิดสอน นับว่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมาก และมีความหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นในเรื่องของการสูญเสียการควบคุม การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ ภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน มนุษย์ปัจจัยเพื่อการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ ความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย แผนงานความปลอดภัยการบิน การสอบสวนสืบสวนอากาศยานอุบัติการณ์อุบัติเหตุ การพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการบิน อุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ หลักการบินเบื้องต้น ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการทางการบิน จริยธรรมการบิน เคมีประยุกต์เพื่อการบิน ฟิสิกส์ประยุกต์เพื่อการบิน

การเกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลว์คอสท์แอร์ไลน์ ทำให้สร้างกระแสการเดินทางได้อย่างมหาศาล ใครๆ สามารถเดินทางได้ในค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น และจะทำให้มีการขยายตัวของธุรกิจนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรด้านความปลอดภัยการบินก็สำคัญมากขึ้นตามไปด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-558-6888 ต่อ 2121-4 หรือ www.spu.ac.th


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend