ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทำไม.. ต้อง"ตีตรวน"นักโทษ

28.26K 1.88K
ทำไม.. ต้องตีตรวนนักโทษ

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มาตรา 14 ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่(1) เป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิต หรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น(2) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบ อันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น(3) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม(4) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม เห็นเป็นการสมควรที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ(5) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจำเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของเรือนจำ หรือสภาพการณ์ของท้องถิ่น ภายใต้บังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้น

กรณีของ 7 นักศึกษา ที่ตกเป็นผู้ต้องหาขัดคำสั่ง คสช.และมั่วสุมเกิน 5 คน ทำกิจกรรมยั่วยุปลุกปั่นทางการเมืองในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชามติที่ถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์"ตีตรวน" ในการนำตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาขึ้นศาลทหาร จึงน่าเข้าข่าย มาตรา 14 (4 )ของ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ ฯ

ข้อบ่งชี้ในการตีตรวนผู้ต้องขังเพื่อป้องกันการหลบหนีที่ใช้กันมากที่สุด ก็คือ ตอนที่พาผู้ต้องขังไปศาล ซึ่งจำเป็นต้องใส่ตรวนชั่วคราว เพราะกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุม มีน้อยกว่าจำนวนผู้ต้องขังหลายเท่าตัว

ข้อห้ามในการใช้เครื่องพันธนาการนั้น ทางเรือนจำจะยกเว้นการใส่ตรวนไปศาลกับผู้ต้องขังบางคน เช่น ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงและผู้สูงอายุ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend