ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ในหลวง ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

36.34K 807
เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ในหลวง ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70  ปี

รัฐบาลเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ในหลวง ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

--30 พ.ค.59-- รัฐบาล"เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70  ปี และธงและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59  เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70  ปี  9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7  รอบ ในวันที่ 12 ส.ค.59  รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70  ปี 9 มิ.ย.59  และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

                                                       เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12  สิงหาคม 59 ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดังนี้1.ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 2. ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12  ส.ค.59                            3. กำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังนี้ 3.1  การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 59  ถึงวันที่  9 มิ.ย. 60 ,  3.2  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 59 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 59  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 59                                         ทั้งนี้ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 โอกาส ขอเชิญชวน 

1.  หน่วยงานของรัฐประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70  ปี และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 59 หรือประดับทั้งธงและตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 โอกาส ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง ประดับตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 โอกาส ตั้งโต๊ะห้องประชุมของหน่วยงานตามความเหมาะสม                         

     2. หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 โอกาส หรือประดับธงและตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 โอกาส ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสม  

3. การประดับตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 โอกาส ตามระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สามารถประดับได้โดยไม่ต้องขออนุญาต                                      4. การนำตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 โอกาส เพื่อใช้ประดับในสิ่งของ โครงการ หรือกิจกรรมใด ให้แจ้งขออนุญาตดังนี้ คือ 4.1  การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ให้แจ้ง ขออนุญาตไปที่สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง 4.2 การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12  สิงหาคม 59  ให้แจ้ง ขออนุญาตไปที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา  4.3 การขออนุญาตใช้ทั้งตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 12  สิงหาคม 59  ในคราวเดียวกัน ให้แจ้งขออนุญาตไปที่สำนักราชเลขาธิการในพระบรมมหาราชวัง                                                 อย่างไรก็ตาม  สำหรับ ภาพตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 โอกาส พร้อมความหมาย ได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ www.opm.go.th


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend