ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ขุดลอกลำคลองชะโด แก้ปัญหาภัยแล้ง

1.05K 9

กองทัพบกโดยกรมการทหารช่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทรงกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกันขุดลอกลำคลองชะโด เพื่อใช้เป็นแก้มลิงแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

พันโทองอาจ แจ่มดี ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ได้นำรถดินบรรทุก 10 ล้อ รถแบ๊คโคร ทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะคลองชะโด ตำบลโกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการบูรณาการการขุดแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแก้มลิงในการเก็บกั้กน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มีวัถตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาสภาพน้ำ แหล่งน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำและระบายน้ำให้ทันก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งจะทำประโยชน์ให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง

สำหรับพื้นที่ในการดำเนินการขุดลอกคลอง ความยาว 1,500 เมตร ความกว้าง 20-30 เมตร ลึก 1.15 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน สามารถเก็บน้ำได้ 12,000 ลูกบาศ์กเมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 5,000 ไร่ ประชากรได้รับผลประโยชน์ในการใช้น้ำ 1,000 ครัวเรือน จำนวน 3,320 คน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend