ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทช.เตือน 8 กิจกรรมต้องห้าม ท่องเที่ยวทะเล

657 14

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งปูพรมประกาศตุมเข้ม 7 พื้นที่นำร่อง ห้ามให้อาหารสัตว์น้ำ ตามมาตรา 17 กฎหมายกรมทะเล และอีก 8 กิจกรรมต้องห้ามเด็ดขาด

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือทช. นายโสภณ ทองดี บอกว่า ขณะนี้ขอเตือนนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์ทางทะเลว่าขณะนี้คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ออกตามมาตรา 17 เรื่องมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครอบคลุม 7 พื้นที่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว คือเกาะมันใน จังหวัดระยอง , เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เกาะเหลื่อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เกาะไข่ จังหวัดชุมพร , เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต , แหลมพันวา จ.ภูเก็ต และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามความในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

นายโสภณ บอกว่า ขณะนี้เร่งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติหลังประกาศดังกล่าว โดยจัดทำหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ พร้อมกับเข้าไปชี้แจงรายละเอียดให้ได้รับทราบ รวมทั้งประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่พัก ท่องเที่ยวเรือบริการนักดำน้ำ ได้รับทราบรายละเอียดของประกาศ ส่วนในแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์เข้าปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ประกาศ เพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น เช่น กรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่โดนจับที่เกาะไข่ เพราะฝ่าฝืนให้อาหารปลา และจากนี้ก็ต้องเร่งทำความเข้าใจระดับตัวบุคคลผ่านไกด์ เป็นต้น

สำหรับ 8 กิจกรรมที่เข้าข่ายถูกเนินคดี คือ ห้ามจอดเรือโดยทิ้งสมอเรือบนแนวปะการัง, ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสียลงทะเล, ห้ามขุดลอกร่องน้ำปะการัง, ห้ามทำกิจกรรมในการที่ทำให้เกิดตะกอนบนแนวปะการัง, ห้ามค้นหา ล่อ จับ ได้มาเพื่อเก็บสัตว์น้ำ รอบแนวปะการัง, ห้ามให้อาหารปลาและสัตว์น้ำ, ห้ามการเดินเหยียบย่ำปะการัง และห้ามเก็บหรือทำลายปะการัง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend