ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กทม.เตรียมเสนอ 8 โครงการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

5.67K 740
กทม.เตรียมเสนอ 8 โครงการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

กทม.เตรียมเสนอ 8 โครงการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559     นายแพทย์พีระพงษ์ กล่าวว่า กทม.เตรียมเสนอ 8 โครงการเพื่อให้คณะผู้บริหารกทม. และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของรัฐบาลประกอบด้วย โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.กิจกรรมขุดลอกคู คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 คูคลอง ความยาว 90,737 เมตร 2.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 8 ซุ้ม บริเวณถนนราชดำเนินกลาง 3.การพัฒนาวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 วัด 4.การบริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารฟรีแก่ประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ จำนวน 700 ราย 5.การบริการผ่าตัดต้อกระจกฟรีแก่ประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ จำนวน 700 ราย      นายแพทย์พีระพงษ์ กล่าวด้วยว่า ขณะที่กิจกรรมและโครงการที่เสนอร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 39 ซุ้ม บริเวณถนนราชดำเนินใน-กลาง-นอก พระลานพระราชวังดุสิตและมุมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 2.โครงการปรับปรุงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ 3.จัดบริการตรวจคัดกรองเนื้องอกในมดลูกและรังไข่โดยอัลตราซาวน์(U/S) ณ โรงพยาบาลในสังกัดกทม.ทุกแห่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนที่กทม.จะดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว อาทิ การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ จัดทำศูนย์การเรียนรู้ในสวนสาธารณะ เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานคนเมือง เป็นต้น      เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลและกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปลัดกทม. กล่าว 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend