ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้นำสงฆ์ประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพ"

590 0

มติผู้นำสงฆ์-ชาวพุทธ 85 ประเทศทั่วโลกในงานวิสาขบูชาโลก ปี 2559 มีมติพร้อมประกาศปฏิญญากรุงเทพฯให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสวดมนต์-กรรมฐานโลก พร้อมมีมติให้ ศรีลังกา เป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกปี 2560

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก บอกว่า ที่ประชุมผู้นำสงฆ์และชาวพุทธจาก 85 ประเทศกว่า 2 พันคนที่มาร่วมงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 13 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมาได้มีมติและประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ปี 2559 แสดงจุดร่วมของชาวพุทธนานาชาติโดย

1.ให้ใช้ยุทธศาสตร์เชิงพุทธ ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูความขัดแย้ง ในการสร้างสันติภาพโลก2.ร่วมกันจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากลที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก3.ส่งเสริมสันติภาพและการไม่เบียดเบียนกัน โดยใช้หลักขันติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แก้ไขข้อขัดแย้งระดับบุคคล ชุมชนและระดับชาติ4.ส่งเสริมการยึดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเรื่องความพอดีและทางสายกลาง5.ให้ชาวพุทธรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล เพื่อคนรุ่นต่อไป6.ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสวดมนต์และปฏิบัติกรรมฐานของชาวพุทธทั่วโลก7.สนับสนุนให้ชาวพุทธปฏิบัติตามกรอบสหประชาชาติ เกี่ยวกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก8.ที่ประชุมมีมติให้ ประเทศศรีลังกา เป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend