ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้นำสงฆ์ทั่วโลกเน้นใช้พุทธวิถี สร้างสันติภาพ

8.48K 620

ประชุมผู้นำสงฆ์-ชาวพุทธโลกในงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 13 เน้นนำหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้า ใช้พุทธวิถีมาสร้างสันติภาพแก่โลก สาส์นนายกรัฐมนตรีแนะยึดหลักหัวใจพุทธศาสนาสร้างความสงบในสังคม

วันนี้(23พ.ค.)ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯได้มีการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 13 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครโดยมีผู้นำสงฆ์ ผู้แทนชาวพุทธจาก 85 ประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 2 พันคนและรูป โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

โดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก บอกว่า องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ซึ่งการประชุมปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ"พุทธวิถีสู่สันติภาพ"เน้นการส่งเสริมให้ประเทศต่างๆน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาสร้างสันติภาพให้แก่โลก

ขณะที่ผู้แทนเลขาธิการองค์การประชาชาติได้กล่าวสุนทรพจน์และอ่านสาสน์ระบุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตของชาวพุทธนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ด้าน รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองามได้อ่านสาสน์ของนายกรัฐมนตรีว่า การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาถือเป็นหน้าที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน และขอให้ร่วมกันนำหลักธรรมคำสอนอันเป็นหัวใจพระศาสนา คือ การทำความดีให้เพียบพร้อม การชำระใจให้บริสุทธิ์ และไม่ทำความชั่วทั้งปวงให้มาปรับใช้ในชีวิต โดยมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนขัดเกลากิเลสในจิตใจและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขด้วยพุทธวิถีให้บังเกิดสันติภาพแก่สังคมโลกอย่างยั่งยืน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend