จิตแพทย์ชี้ฆ่าตัวตายพุ่งเหตุเครียดสะสม

แพทย์ชี้ปัญหาฆ่าตัวตายพุ่งสูงขึ้น มาจากปัจจัยความเครียดสะสม และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ ยิ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดรุนแรง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ บอกว่า กรณีเหตุสะเทือนขวัญของดร.วันชัย ดนัยตโมนุท ที่ก่อเหตุยิงเพื่อนอาจารย์เสียชีวิต 2 ท่าน รวมถึงใช้ปืนยิงตัวเองจนเสียชีวิต ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากสภาพแวดล้อมของ ดร.วันชัยที่ไปพบเจอมาก่อนจนเกิดภาวะเครียดสะสม หลังจากนี้ทางทีมกรมสุขภาพจิต จะส่งชุดไปพูดคุยกับทางญาติของ ดร.วันชัย เพราะอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ เพราะการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบจะเกิดขึ้นได้ 2 อย่างคือจากกรรมพันธุ์ และความเครียดที่สะสมไม่สามารถหาทางออกได้
ผอ.สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต บอกว่า หลักเกณฑ์การเจรจาให้กับผู้ที่คิดสั้นว่าต้องมีนักจิตวิทยาเข้าร่วมในการเจรจา เพราะนักจิตวิทยาจะมีเทคนิคในการพูดคุยให้ผู้ที่คิดสั้นเปลี่ยนการตัดสินใจ ซึ่งชุดเจรจาต่อรองต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าฝึกอบรม เพราะมีความรู้ความสามารถในการเผชิญภาวะวิกฤต รับฟังความความคิดเห็นของผู้ที่คิดจะก่อเหตุ หรือถ้าไม่สำเร็จจะต้องมีขั้นตอนของการเจรจาโดยเชิญญาติของผู้ก่อเหตุให้ร่วมเข้าเจรจา รวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เผชิญเหตุต้องมีความเป็นส่วนตัว ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้ หรือที่เรียกว่า ไทยมุง เพราะยิ่งสร้างความเครียดรุนแรงให้กับผู้ที่จะก่อเหตุได้
ทั้งนี้ ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตพบว่า วัยที่เสี่ยงฆ่าตัวตายคือวัยทำงาน เพราะมีภาวะความเครียดสูงกว่าวัยอื่น ส่วนวัยรุ่นเป็นวัยที่ขาดวุฒิภาวะหรือจัดการทักษะได้น้อย เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ง่าย ในปี 2557-2558 พบผู้ที่ฆ่าตัวตายเฉลี่ย 6.08 ต่อแสนคน คือ ใน 1 แสนคนมีผู้ที่ฆ่าตัวตาย 6 คน และแนวโน้มในปี 2559 มีผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายสูงกว่าปีก่อน จากการที่มีผู้เข้าขอคำปรึกษากับกรมสุข ภาพจิต โดยแนะว่าหากใครมีปัญหา ต้องการผู้รับฟังหรือคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ให้โทรศัพท์มาที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และสายความรู้สุขภาพจิต 1667