ร.ร.โยธินบูรณะ ตั้งขบวนก้าวออกจากโรงเรียน

เช้าวันนี้ มีพิธีส่งมอบพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ แยกเกียกกาย ให้กับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน พร้อมใจกันตั้งขบวนก้าวออกจากโรงเรียนฯ ถิ่นเกียกกาย