ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มหาดไทย นำนโยบายประชารัฐ แก้ปัญหายาเสพติด

5.14K 0

กระทรวงมหาดไทย นำนโยบายประชารัฐ พร้อมดึงทุกภาคส่วนในชุมชน มาแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมายกว่า 4 ,500 ชุมชน คาดว่าในปี 2560 จะสามารถนำไปแก้ไขได้ทั่วประเทศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กฤษฎา บุญราช บอกถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยการสร้างหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็ง มั่นคง ผ่านกลไกประชารัฐ โดยมี ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ว่า

ตอนนี้ชุดปฏิบัติการเริ่มลงพื้นที่ตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน สู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมาย แต่ละจังหวัดที่ได้คัดเลือกเอาไว้แล้ว ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทำหน้าที่บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการปฏิบัติการอำนวยการให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลสามารถดำเนินการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งข่าวเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น สายด่วนผู้ว่าฯ ศูนย์ดำรงธรรม ด้วย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยสำหรับหน่วยขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้กระบวนการ 9 ขั้นตอนสู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มีทั้ง การสืบสภาพชุมชน การพบปะแกนนำหมู่บ้านชุมชน รวมถึงคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง และดำรงความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่มีปัญหา

ระยะแรกตั้งแต่เดือนเมษายนกันยายน 2559 ได้เน้นพื้นที่หมู่บ้านชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรงเป็นลำดับแรก เป้าหมายอย่างน้อยจังหวัดละ 60 หมู่บ้านชุมชน หรือประมาณ 4,560 หมู่บ้านชุมชน ส่วนในระยะที่ 2 ในปี 2560 จะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend