ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แพทย์แถลง ธัมมชโย อาการป่วยทรุดหนักลง เสี่ยงติดเชื้อเฉียบพลันสูง

5.76K 1.79K

วันนี้วัดพระธรรมกายแถลงความคืบหน้าอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนี หรือ (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยมี คณะแพทย์ที่ทำการรักษา ชี้แจงอาการอาพาธล่าสุด

ปทุมธานี - เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ผศ.นพ.ธนาคม เปรมประภา แพทย์ผู้เชียวชาญด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฉุกเฉิน พ.ท.นพ.สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ร่วมชี้แจงกรณีขอเปลี่ยนสถานที่พบพนักงานสอบสวน ที่สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ด้านพระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ตามที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหมายเรียกพระเทพญาณมหามุนี หรือหลวงพ่อธัมมชโย ไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่สำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เนื่องจากพระเทพญาณมหามุนีได้มีอาการป่วยซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ต้องฝืนลงประกอบพิธีในวันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นเวลานาน จึงทำให้อาการป่วยที่เป็นอยู่ทรุดหนักลง

และตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ขาซ้ายได้บวมมากขึ้นและปวดมาก แพทย์ผู้ดูแลจึงได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย มาทำการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ และเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา มาทำการตรวจวินิจฉัยและรักษา

ทางด้าน ผศ.นพ.ธนาคม เปรมประภา แพทย์ผู้เชียวชาญด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด กล่าวว่าพระเทพญาณมหามุนีมีอาการป่วยเรื้อรังมาแต่เดิมด้วยโรคหลอดเลือดดำใหญ่ส่วนลึกในช่องท้องข้างซ้ายอุดตัน อันเกิดจากการถูกทับด้วยเส้นเลือดแดงใหญ่ ทำให้เลือดไม่สามารถไหลจากขาซ้ายกลับสู่หัวใจได้ ร่างกายจึงปรับตัวโดยหลอดเลือดดำสายรองขยายขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจ ปรากฏชัดตามภาพถ่ายหลอดเลือด MRV

สำหรับอาการปวดบวม ที่ขาเฉียบพลันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เกิดเนื่องจากหลอดเลือดดำสายรองที่ขยายใหญ่เป็นช่องทางให้เลือดกลับสู่หัวใจเกิดการอุดตันเฉียบพลัน ปรากฏชัดตามผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ ทำให้เลือดไม่สามารถไหลกลับเข้าสู่หัวใจ เลือดจึงคั่งอยู่ที่ขา ทำให้เกิดอาการบวมและปวดอย่างมาก เพราะความดันของช่องเนื้อเยื่อบริเวณรอบขาสูงขึ้น และมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณขาขาดเลือดเฉียบพลันและสูญเสียขาได้

ด้าน พ.ท.นพ.สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา กล่าวว่า การที่หลอดเลือดดำสายรองเกิดการอุดตันเฉียบพลันในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตันที่ยังไม่สามารถรักษาสาเหตุให้หายได้ มีความเสี่ยงที่ลิ่มเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนลึกที่มีการอุดตันมีโอกาสเคลื่อนหลุดไปตามกระแสเลือดและไปอุดตันที่หลอดเลือดใหญ่ในปอด อันจะทำให้เสียชีวิตได้ทันที จะต้องหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวร่างกายและภาวะที่จะทำให้ร่างกายมีการสั่นสะเทือนโดยเฉพาะที่บริเวณขาซ้าย

ส่วนเรื่องแผลเรื้อรังที่ข้อเท้า เกิดจากความดันในหลอดเลือดดำสูงขึ้น ทำให้การไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อบริเวณข้อเท้าผิดปกติ จึงเกิดแผลเรื้อรังขึ้น ประกอบกับผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานร่วมด้วย แผลจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเฉียบพลันสูง

ส่วน นพ.อัจฉริยะ แพงมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฉุกเฉิน กล่าวว่า คณะแพทย์จึงได้รักษาโดยการให้ยาและสั่งห้ามนั่งห้อยขา ให้นอนยกขาสูงกว่าระดับของหัวใจเพื่อให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้น และลงความเห็นว่าไม่ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกาย ให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 3 เดือน เพราะจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของร่างกายและเพิ่มภาวะความเสี่ยงที่จะทำให้ลิ่มเลือดไปอุดตันที่ปอดทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทันที และให้ตรวจประเมินอาการซ้ำอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอร่วมกับเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว เป็นเหตุให้พระเทพญาณมหามุนีไม่สามารถเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดนัดหมายได้ ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายจึงขอความกรุณาไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โปรดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเดินทางมาพบพระเทพญาณมหามุนี ที่วัดพระธรรมกาย ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ตามวันที่นัดหมายไว้เดิม

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า พระเทพญาณมหามุนีมิได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงหรือประวิงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงรวมทั้งรับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว ทางคณะสงฆ์ยินดีที่จะส่งคณะแพทย์ผู้ตรวจรักษาไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติม หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเชิญแพทย์จากหน่วยงานที่เป็นกลาง ให้เดินทางมาตรวจอาการก่อนถึงกำหนดนัดหมายก็ได้


เรื่องโดย อนันต์ วิจิตรประชา | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend