ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ป.ป.ช. เปิดหลักฐาน"คดีข้าวจีทูจี" พบ 4 บริษัทจีน ไม่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานจีน

17.14K 3.47K
ป.ป.ช. เปิดหลักฐานคดีข้าวจีทูจีพบ 4 บริษัทจีน ไม่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานจีน

ป.ป.ช. เปิดหลักฐาน คดีข้าวจีทูจี พบ บริษัทจีน 4 แห่ง ไม่ได้รับมอบอำนาจ จากหน่วยงานจีน พบ เช็ค 46 ใบ 1,800 ล้าน เป็นของ สยามอินดิก้า 40 ใบ พร้อม สั่งไต่สวนเพิ่มอีก 33 ราย

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.59 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการและโฆษกสำนักงานป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ และนางปราณี ศิริพันธ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เห็นชอบการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ล็อตใหม่ กับบริษัทจีน 4 แห่งโดยมิชอบว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนพบว่า สัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับบริษัทจีนทั้ง 4 แห่ง

ได้แก่ บริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co., Ltd. บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co., Ltd. บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development and Construction General Corporation และบริษัท Hainan land Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd. ไม่ได้รับมอบอำนาจกับหน่วยงาน COAFCO หรือหน่วยงานจีนที่มีหน้าที่ในการดำเนินการซื้อขายข้าวจีทูจีโดยตรง ดังนั้น การซื้อขายข้าวกับบริษัทจีน 4 แห่งดังกล่าว จึงไม่ใช่สัญญาการซื้อขายข้าวแบบจีทูจี

ภาพประกอบข่าวนายสรรเสริญ กล่าวว่า นอกจากนี้ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลนิติบุคคลรับอนุญาตและตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่พบว่าบริษัทจีน 4 แห่งดังกล่าว ส่งเงินเข้ามาในประเทศไทย ขณะเดียวกันผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัทจีน 4 แห่งดังกล่าว คือ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด, บริษัท คอมพาวด์ อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท แคปปิตอลซ์ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ซิมเปิ้ล เบสท์ เทรดดิ้ง จำกัด, น.ส.กรรณิกา เพชรสุวรรณ์, นายลิตร พอใจ, Mrs.Shaoyan Gong และ Mr.Guoxiong Zhou) ก็ไม่พบว่าเคยได้รับเงินจากบริษัทจีนที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าว รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลกับกรมศุลกากรเมื่อปี 56 - 58 ก็ไม่พบว่าบริษัทจีน 4 แห่ง และผู้รับมอบอำนาจช่วงฯ ได้ทำการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน

นายสรรเสริญ กล่าวอีกว่า ยังพบข้อเท็จจริงว่า สัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัท Haikou Liangyoulai Cereals and Oils Trading Col, Ltd เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 56 นั้น บริษัทได้มีหนังสือรับมอบอำนาจ ให้บริษัท คอมพาวด์ฯ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 56 ชำระเงินและรับมอบข้าว แต่ขณะนั้นบริษัท คอมพาวด์ฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแต่อย่างใด เพราะเพิ่งไปจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 56 และยังพบข้อเท็จจริงว่า Hainan Province Land Reclamation Industrail Development and Construction General Corporation มีการทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัท แคปิตอลซ์ เทรดดิ้งฯ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.56 แต่มีการชำระเงินและรับมอบข้าวเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 56 ซึ่งเป็นการมอบอำนาจก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา

เลขาธิการป.ป.ช. กล่าวว่า ส่วนแคชเชียร์เช็ค 46 ฉบับ รวมวงเงิน 1,878,219,993 บาท นั้น ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งข้อเท็จจริงว่า แคชเชียร์เช็คจำนวน 46 ฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นการชำระในชื่อของบริษัทจีนที่เข้ามาซื้อขายข้าวจำนวน 3 บริษัท จาก 4 บริษัท แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าว ต่อมาบริษัทเหล่านี้ได้เรียกร้องให้คืนเงินหรือส่งมอบข้าวนั้น พบว่า แคชเชียร์เช็คดังกล่าวไม่ได้มาจากบริษัทจีนที่เป็นผู้ซื้อข้าวตามสัญญาแต่อย่างใด แต่เป็นเงินซึ่งมีที่มาจากบุคคลอื่นภายในประเทศ และพบว่า มีแคชเชียร์เช็คจำนวน 40 ฉบับ จำนวนเงินประมาณ 1,868,029,241 บาท มาจากเงินในบัญชีของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด และนายสุธี เชื่อมไธสง ซึ่งเป็นคนสนิทของนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง

ภาพประกอบข่าว

คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ความผิดและเป็นพยานหลักฐานที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ จึงใช้อำนาจตามความในมาตรา 25 (1) ประกอบมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. มีคำสั่งให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการเก็บรักษาเงินจำนวนกว่า 1.8 พันล้านบาท เพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. ประกอบมาตรา 132 แห่ง ป.วิอาญา ยึดและอายัดเงินจำนวนนี้ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และเนื่องจากสัญญาที่ผู้ถูกกล่าวหาทำกับรัฐวิสาหกิจจีนไม่ใช่สัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจี และเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด กรมการค้าต่างประเทศ ย่อมไม่สามารถที่จะดำเนินการส่งมอบข้าวตามจำนวนเงินดังกล่าวได้ นายสรรเสริญ ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการไต่สวน ได้เสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติสั่งไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติม จำนวน 33ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก บริษัทเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาซื้อขายข้าวและผู้รับมอบอำนาจจากจีน 18 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co., Ltd. โดย Mr. Han Liang General Manager ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ 2.Mr.Han Liang 3.บริษัท อินเตอร์ลิงค์ฯ โดย Mr.Zhou Guoxiong หรือนายโจว กั๋วเซียง กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Haikou Liangmaoฯ ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว 4.Mr.Zhou Guoxiongหรือนายโจว กั๋วเซียง 5.น.ส.กรรณิกา เพชรสุวรรณ์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ฯ ให้เป็นผู้ชำระเงินและรับมอบข้าว 6.บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co., Ltd โดย Mr.Lin Haihui General Manger ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ

7.Mr.Lin Haihui 8.บริษัท คอมพาวด์ฯ โดยนายลิตร พอใจ กรรมการผู้จัดการ ผู้รับมอบอำนาจจาก Haikou Liangyunlaiฯ ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว 9.นายลิตร พอใจ 10.บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development and Construction General Corporation โดย Mr.Huang Jian Qin General Manager ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ

ภาพประกอบข่าว

11.Mr.Huang Jian Qin 12.บริษัท แคปปิตอลซ์ เทรดดิ้งฯ โดยMrs.Shaoyan Gong ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Hainan Province ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว 13.Mrs.Shaoyan Gong14.บริษัท Hainan Land Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd.โดย Mr.Liang Dingquan General Manager ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ 15.Mr.Liang Dingquan 16.Mr.Yang Pokai President บริษัท Hainan Land ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทให้บริษัท ซิมเปิ้ล เบสทฯ 17.บริษัท ซิมเปิ้ล เบสท์ฯ โดยนายเฉิน ยี่ถง ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Hainan Land ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว และ18.นายเฉิน ยี่ถง

ขณะที่กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการชำระเงินค่าข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจี 15 ราย เช่น ผู้ขอซื้อแคชเชียร์เช็ค เจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค รวมถึงประธานหรือเจ้าของ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ได้แก่

1.บริษัท สยามอินดิก้าฯ 2.นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง 3.น.ส.รัตนา แซ่เฮง กรรมการบริษัท สยามอินดิก้าฯ 4.น.ส.เรืองวัน เลิศศลารักษ์ กรรมการบริษัท สยามอินดิก้าฯ 5.น.ส.สุธิดา จันทะเอ หรือสุทธิดา ผลดี กรรมการบริษัท สยามอินดิก้าฯ 6.บริษัท สิราลัย จำกัด หรือบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 7.น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร (บุตรสาวเสี่ยเปี๋ยง) กรรมการบริษัท สิราลัยฯ 8.นายสุธี เชื่อมไธสง 9.นายสมคิด เอื้อสุภา 10.บริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด 11.นายชู หมิง เช็น กรรมการบริษัท เอลัชฯ 12.น.ส.ริอุ ยุก หมิง ไอลีน กรรมการบริษัท เอลัชฯ 13.นายชู หมิงคิน กรรมการบริษัท เอลัชฯ 14.น.ส.ณิชาภา วาณิชวรานนท์ และ15.นายประหยัด ติ๊บมุ่ง


เรื่องโดย ณัฐภัทร พรหมแก้ว | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend