ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"มติป.ป.ช."ตั้งอนุไต่สวน "จุมพล-พวก 14 ราย" เอี่ยว "อุโมงค์ไฟกทม. 39.5 ล้าน"

1.43K 58
มติป.ป.ช.ตั้งอนุไต่สวน จุมพล-พวก 14 ราย เอี่ยว อุโมงค์ไฟกทม. 39.5 ล้าน

ปปช. -- 13 พ.ค.59 -- มติป.ป.ช. ตั้งอนุไต่สวน จุมพล กับพวกรวม 14 ราย เอี่ยว โครงการประดับไฟกทม. 39.5 ล้าน ส่วน ชายหมู หากพบพาดพิงถึง ตั้งไต่สวนเพิ่มได้

เมื่อวันที่13พ.ค.59 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานป.ป.ช. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) ของกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 39.5 ล้านบาท ว่า จากการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.เรื่องใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 40 ล้านบาท

ในการจัดทำโครงการนี้ ไม่มีการพิจารณาถึงความจำเป็นและเร่งด่วนอย่างแท้จริง 2.เรื่องกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และประมาณการค่าใช้จ่าย มีการดำเนินการก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประมาณราคาค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว คณะกรรมการดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และ3.เรื่องสมยอมราคา ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีบริษัทเอกชนเข้าข่ายสมยอมราคาจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด และบริษัท สรรค์สร้าง จำกัด

โดยทั้งสามบริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการประดับตกแต่งไฟ โดยมีการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวกันไปยื่นจดทะเบียนก่อนวันเสนอราคาในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ตนมีคุณสมบัติเป็นผู้เข้าเสนอราคาในโครงการดังกล่าวได้ จึงมีเหตุให้น่าเชื่อว่าทั้งสามบริษัทมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อันเป็นพฤติการณ์เข้าข่ายตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาในครั้งนี้

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกับนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก รวม 14 ราย โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน

ป.ป.ช.เพิ่งได้รับหนังสือจากสตง.เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมาจึงสั่งให้นำรายชื่อผู้กระทำความผิดหรือเกี่ยวข้อง ตามข้อมูลที่สตง.ส่งมานั้นไปให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาด้วยว่าข้อมูลนั้น มีมูลที่จะกล่าวหาหรือไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่ ดังนั้น ข้อมูลของป.ป.ช.และสตง.ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด อนุกรรมการชุดนี้จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า สมควรเสนอตั้งไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่ ดังนั้นหากพาดพิงถึงชื่อม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ากทม. ทางป.ป.ช.ก็สามารถตั้งไต่สวนเพิ่มได้ ได้ตลอดเวลาตราบใดที่ป.ป.ช.ยังไม่มีมติชี้มูลความผิดผู้ใดในโครงการนี้ทั้งหมด นายสรรเสริญ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดในคดีนี้มี 14 ราย ได้แก่ นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯกทม., น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว,นายธวัชชัย จันทร์งาม ผอ.กองการท่องเที่ยว,นายสิโรตม์ แสงเจิรญ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, น.ส.วันทนา เตชะสุวรรณา นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, นายพงษ์พันธ์ ธัญญเจริญ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย,

นายมรกต ภูมิพานิช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย, นายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (ทีโออาร์) และประมาณการค่าใช้จ่าย บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด โดยนายคฑารัตน์ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด โดยน.ส.กันติกานต์ อินทศร กรรมการผู้จัดการ,บริษัทสรรค์สร้าง จำกัด โดยนายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ กรรมการผู้จัดการ, นายคฑารัตน์ สันธิศิริ ในฐานะส่วนตัว, น.ส.กันติกานต์ อินทศร ในฐานะส่วนตัว และนายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ ในฐานะส่วนตัว


เรื่องโดย ณัฐภัทร พรหมแก้ว | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend