ลูกสาวหมอเดชาแถลง เตรียมหาทุนใหม่เข้ามาบริหารรพ.

หลังจากเมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส. กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งปิดรพ.เดชา เป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานตามที่่กำหนด และผู้รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการเสียชีวิต แต่ไม่ปรากฎว่ามีการแจ้งบุคคลใหม่เป็นเจ้าของกิจการ ล่าสุดวันนี้ ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ลูกสาวของนพ.เดชา สุขารมณ์ ผู้ก่อตั้งรพ.เดชา ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจงกรณีรพ.ถูกสั่งปิดและขาดผู้บริหาร

ดร.วรสุดา แถลงยืนยันว่า ที่ดินและทรัพย์สินเป็นของบริษัทสุขารมณ์ แต่เพราะการเสียชีวิตของนายแพทย์พรเดชา สุขารมณ์ (แจ๊ค สุขารมณ์) ทำให้รพ.เดชา ปล่อยให้บริษัทศรีอยุธเข้ามาเช่าเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ซึ่งการเช่าตอนนี้่ เป็นสัญญาแบบปีต่อปี ยังคงใช้โลโก้ของรพ.เดชาอยู่ และบริษัทสุขารมณ์ ไม่ได้เข้ายุ่งเกี่ยวกับการบริหารในครั้งนี้

ลูกสาวหมอเดชาแถลง เตรียมหาทุนใหม่เข้ามาบริหารรพ.


ทั้งนี้ บริษัทศรีอยุธ จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบมูลหนี้สินทั้งหมด หลังจากพบว่าติดหนี้รพ.จุฬาฯ และสำนักงานประกันสังคมมูลค่า 32 ล้านบาท จนเป็นเหตุให้กระทรวงสาธารณสุขต้องสั่งปิดโรงพยาบาลเดชาเป็นการชั่วคราว นอกจากนั้น บริษัทศรีอยุธ ในฐานะผู้เช่า จะต้องรับผิดชอบการค้างเงินเดือนพนักงานเกือบ 6 เดือนทั้งหมด อีกด้วย
สำหรับกรณีมีเอกชนหลายรายที่เข้ามาเจรจากับบริษัทสุขารมณ์ เพื่ออยากบริหาร รพ.เดชา ต่อจากบริษัทศรีอยุธ แต่จะต่อใบอนุญาตหรือไม่ รวมถึงสัญญากับบริษัทศรีอยุธจะหมดลงหรือไม่ นั้น ดร.วรสุดา ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน เพียงแต่บอกว่า ตอนนี้เปิดช่องทางในการเจรจากับทุกบริษัท